ХОТІЛА Б Я ПСНЕЮ СТАТИ – ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) – СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ – Підручник – Українська література 8 клас – О. М. Авраменко – Грамота 2016 рік

* * *

Хотіла б я піснею стати

У сюю хвилину ясну,

Щоб вільно по світі літати,

Щоб вітер розносив луну.

Щоб геть аж під яснії зорі

Полинути співом дзвінким,

Упасти на хвилі прозорі,

Буяти над морем хибким.

Лунали б тоді мої мрії

І щастя моє таємне,

Ясніші, ніж зорі яснії,

Гучніші, ніж море гучне.

І. Айвазовський. Аюдаг. 1868 р.

1. Упродовж життя Леся Українка керувалася правилом

А весна для всіх настала

Б хотіла б я піснею стати

В я прокинулась, і мені тяжко

Г щоб не плакать, я сміялась

2. Пташині пісні (“Давня весна”) прилинули до ліричної героїні разом із

А луною

Б вітром

В гілками

Г листячком

3. У вірші “Хотіла б я піснею стати…” поєднано філософську лірику з

А інтимною

Б пейзажною

В патріотичною

Г громадянською

4. Розкажіть цікаві факти з життя Лесі Українки, згадавши про мужність і силу духу поетеси.

5. До якого виду лірики належить поезія “Давня весна”?

6. Знайдіть приклади персоніфікації у вірші “Давня весна”. Чому для зображення приходу весни автор використовує саме цей художній засіб?

7. Чи збігаються барви й динаміка приходу весни, що виникли у вашій уяві під час читання вірша “Давня весна”, із зображеним на картині?

Я. Балла. Стояла я і слухала весну. 1980 р.

8. Доведіть, що мрія є одним із мотивів поезії “Хотіла б я піснею стати…”.

9. Якщо вірш не має назви, то нею традиційно стає перший рядок. Доберіть свою назву до вірша “Хотіла б я піснею стати…”.

10. Визначте у вірші “Хотіла б я піснею стати…” слова, що позначають кольори й звуки. Поміркуйте, як вони впливають на настрій цієї поезії. Перемалюйте в зошит таблицю й заповніть її.

Зорові образи

Слухові образи

11. Якби вам довелося написати музику до вірша Лесі Українки “Давня казка”, то якими були б її темп і настрій? Які б музичні інструменти ви використали? У якому місці й чому відбулася б зміна в темпі й настрої пісні?

12. Складіть невеликий опис (п’ять-сім речень) морського пейзажу за картиною І. Айвазовського “Аюдаг”, використавши цитату з вірша Лесі Українки “Хотіла б я піснею стати…”.

1. Вивчіть напам’ять ліричний вірш Лесі Українки “Хотіла б я піснею стати…”.

2. Прочитайте поему Лесі Українки “Давня казка”. Випишіть у зошит незнайомі слова.




1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ХОТІЛА Б Я ПСНЕЮ СТАТИ – ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) – СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ – Підручник – Українська література 8 клас – О. М. Авраменко – Грамота 2016 рік