Хімічні властивості миш’яку

Хімічний знак миш’яку As, атомна вага 74,91. Миш’як знаходиться в V групі періодичної системи і є аналогом фосфору й азоту.
Миш’як має чотири енергетичних рівня. На зовнішньому енергетичному рівні у нього 5 електронів; електронна конфігурація зовнішнього шару 4s24р3. Радіус атома миш’яку більше, ніж атома фосфору й азоту, звідси більш низькі значення електронегативності і менша окислювальна здатність.
У природі миш’як зустрічається головним чином у вигляді сірчистих сполук. Мінерали, що містять миш’як, – аурипігмент As2S3 і реальгар As4S4 – застосовувалися раніше в якості фарб (аурипігмент – для золотисто-жовтою, реальгар-для яскраво-червоною). В даний час внаслідок крайньої отруйності не застосовуються. Миш’яковий колчедан FeAsS зустрічається природі разом з сірчаним колчеданом. Якщо нагрівати миш’яковий колчедан без доступу повітря, то з нього досить швидко починає возгоняться миш’як:
FeAsS = FeS + As ↑
Іноді миш’як отримують з аурипігменту, який спочатку обпалюють:
2As2S3 + 9O2 = 6SO2 + 2As2O3

А потім отриманий оксид відновлюють вуглецем:
As2O3 + 3С = ЗСО + 2As
У природі у вільному вигляді миш’як не зустрічається.
Миш’як може бути отриманий у вигляді трьох аллотропних видозмін, з яких найбільш поширений сірий миш’як.

Сірий миш’як темно-сірого кольору з металевим блиском, не розчиняється ні у воді, ні в органічних розчинниках, легко утворює сплави з металами, володіє тепло – і електропровідністю. Його щільність 5,73. Все це вказує на те, що у миш’яку вже проявляються металеві властивості. Як метал він менш активний ніж водень, і не витісняє його з кислот.
Жовтий миш’як – жовта кристалічна, легко окисляющееся речовина, досить легко переходить в сірий миш’як.
Чорний миш’як – аморфна речовина, що переходить при слабкому нагріванні в сірий миш’як – найбільш стійку форму.

Хімічні властивості миш’яку підкреслюють його амфотерность. Наприклад, миш’як реагує з хлором, утворюючи хлорид миш’яку:
2As + 3Сl2 = 2AsCl3.
Це сіль, в якій миш’як грає роль тривалентного металу.
При згорянні миш’яку на повітрі або в кисні утворюється миш’яковистий ангідрид:
4As + 3О2 = 2As2O3
в якому миш’як поводиться як Кислотоутворюючі елемент. Миш’яковистий ангідрид має білий колір і тому отримав назву “білого миш’яку”, яке, як ясно з формули, не відповідає складу з’єднання. Цей ангідрид погано розчинний у воді.

■ 60. Зобразіть розподіл електронів по енергетичним рівням атома миш’яку та розміщення електронів на орбіталях зовнішнього шару.
61. Які аллотропние видозміни має миш’як?
62. Що таке “білий миш’як”? (Див. Відповідь)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Хімічні властивості миш’яку