Хімічні властивості металів – коротко

Всі метали в хімічних реакціях проявляють себе, як відновники. Вони легко розлучаються з валентними електронами, окислюючись при цьому. Згадаймо, що, чим лівіше розташовується метал в електрохімічному ряду напруги, тим сильнішим відновником він є. Отже, найсильніший – це літій, найслабший – золото і навпаки, золото – найсильніший окислювач, а літій – найслабший.

Li → Rb → K → Ba → Sr → Ca → Na → Mg → Al → Mn → Cr → Zn → Fe → Cd → Co → Ni → Sn → Pb → H → Sb → Bi → Cu → Hg → Ag → Pd → Pt → Au

Всі метали витісняють з розчину солей інші метали, тобто відновлюють їх. Все, крім лужних і лужноземельних, так як вони взаємодіють з водою. Метали, розташовані до Н, витісняють його з розчинів розбавлених кислот, а самі розчиняються в них.

Розглянемо деякі загальні хімічні властивості металів:

    Взаємодія металів з киснем утворює основні (СаО, Na2O, 2Li2O і ін.) Або амфотерні (ZnO, Cr2O3, Fe2O3 і ін.) Оксиди. Взаємодія металів з галогенами (головна підгрупа VII групи) утворює галогеноводневих кислоти (HF – фтороводень, HCl – хлороводень і ін.). Взаємодія металів з неметалами утворює солі (хлориди, сульфіди, нітриди і ін.). Взаємодія металів з металами утворює інтерметалліди (MgB2, NaSn, Fe3Ni і ін.). Взаємодія активних металів з воднем утворює гідриди (NaH, CaH2, KH і ін.). Взаємодія лужних і лужноземельних металів з водою утворює лугу (NaOH, Ca (OH) 2, Cu (OH) 2 та ін.).

Взаємодія металів (тільки, що стоять в електрохімічному ряду до Н) з кислотами утворює солі (сульфати, нітрити, фосфати і ін.). Слід мати на увазі, що метали реагують з кислотами досить неохоче, тоді як з підставами і солями взаємодіють практично завжди. Для того, щоб реакція металу з кислотою пройшла потрібно, щоб метал був активним, а кислота сильною.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Хімічні властивості металів – коротко