Хімічні властивості лужних металів

Всі лужні метали надзвичайно активні, у всіх хімічних реакціях проявляють відновні властивості, віддають свій єдиний валентний електрон, перетворюючись на позитивно заряджений катіон:

M0 – M +
Як окислювачів можуть виступати прості речовини – неметали, оксиди, кислоти, солі, органічні речовини.

Взаємодія з неметалами
Лужні метали легко реагують з киснем, але кожен метал проявляє свою індивідуальність:

Оксид утворює тільки літій:

4Li + O2 = 2Li2O,

Натрій утворює пероксид:

2Na + O2 = Na2O2,

Калій, рубідій і цезій – надпероксід:

K + O2 = KO2.

З галогенами все лужні метали утворюють галогеніди:

2Na + Cl2 = 2NaCl.

Взаємодія з воднем, сіркою, фосфором, вуглецем, кремнієм протікає при нагріванні:

З воднем утворюються гідриди:

2Na + H2 = 2NaH,

З сіркою – сульфіди:

2K + S = K2S,

З фосфором – фосфіди:

3K + P = K3P,

З кремнієм – силіциди:

4Cs + Si = Cs4Si,

З вуглецем карбіди утворюють літій і натрій:

2Li + 2C = Li2C2,

Калій, рубідій і цезій карбіди не утворюють, можуть утворювати сполуки включення з графітом.

З азотом легко реагує тільки літій, реакція протікає при кімнатній температурі з утворенням нітриду літію:

6Li + N2 = 2Li3N.

Взаємодія з водою Взаємодія літію, натрію і калію з водою
Всі лужні метали реагують з водою, літій реагує спокійно, тримаючись на поверхні води, натрій часто запалюється, а калій, рубідій і цезій реагують з вибухом:

2M + 2H2O = 2MOH + H2.

Взаємодія з кислотами
Лужні метали здатні реагувати з розведеними кислотами з виділенням водню, проте реакція буде протікати неоднозначно, оскільки метал буде реагувати і з водою, а потім утворюється луг буде нейтралізуватися кислотою.

При взаємодії з кислотами-окислювачами, наприклад, азотної, утворюється продукт відновлення кислоти, хоча протікання реакції також неоднозначно.

Взаємодія лужних металів з кислотами практично завжди супроводжується вибухом, і такі реакції на практиці не проводяться.

Взаємодія з аміаком
Лужні метали реагують з аміаком з утворенням аміду натрію:

2Li + 2NH3 = 2LiNH2 + H2.

Взаємодія з органічними речовинами
Лужні метали реагують зі спиртами та фенолами, які проявляють в даному випадку кислотні властивості:

2Na + 2C2H5OH = 2C2H5ONa + H2;

2K + 2C6H5OH = 2C6H5OK + H2;

Також вони можуть вступати в реакції з галогеналканами, галогенпохідних аренов та іншими органічними речовинами.

Відновлення металів з оксидів і солей
Менш активні метали можуть бути отримані відновленням лужними металами:

3Na + AlCl3 = Al + 3NaCl.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Хімічні властивості лужних металів