Хімічні властивості азоту

Через наявність міцної потрійний зв’язку молекулярний азот малоактивний, а сполуки азоту термічно малостійкі і відносно легко розкладаються при нагріванні з утворенням вільного азоту.

Взаємодія з металами
При звичайних умовах молекулярний азот реагує лише з деякими сильними відновниками, наприклад, літієм:

6Li + N2 = 2Li3N.

Для утворення нітриду магнію з простих речовин потрібно нагрівання до 300 ° С:

3Mg + N2 = Mg3N2.

Нітриди активних металів являють собою іонні сполуки, які гідролізуються водою з утворенням аміаку.

Взаємодія з киснем
Тільки під дією електричного розряду азот реагує з киснем:

O2 + N2 = 2NO.

Взаємодія з воднем
Реакція з воднем протікає при температурі близько 400 ° С і тиску 200 атм у присутності каталізатора – металевого заліза:

3H2 + N2 = 2NH3.

Взаємодія з іншими неметалами
При високих температурах реагує з іншими неметалами, наприклад, з бором:

2B + N2 = 2BN.

Азот безпосередньо не взаємодіє з галогенами і сіркою, але галогеніди і сульфіди можуть бути отримані непрямим шляхом. З водою, кислотами і лугами азот не взаємодіє.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Хімічні властивості азоту