Хімічні властивості азоту і його сполуки

Між атомами N2 існують потрійні зв’язку, молекули речовини виявляють високий рівень стійкості до процесів дисоціації. У звичайних умовах дисоціація між молекулами елемента практично не відбувається.

Між окремими молекулами діють досить слабкі зв’язки, завдяки чому нітроген існує переважно в газоподібному стані. Цікаво, що навіть при нагріванні до 3000 ° C термічна дисоціація практично не відбувається.

Азот на Землі міститься в основному в вільному вигляді, так як будь-які з’єднання з ним дуже малостійкі навіть перед температурним фактором.

Атомарний газ з N володіє вже значно більшу здатність до взаємодії з іншими елементами, він реагує при контакті з металами, миш’яком, сіркою, фосфором і т. д.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Хімічні властивості азоту і його сполуки