Хімічне значення сірки

Сірка – одна з небагатьох речовин, яке було відоме з найдавніших часів, її використовували перші хіміки. Одна з причин популярності сірки – поширеність самородної сірки в країнах найдавніших цивілізацій. Її розробляли греки і римляни, виробництво сірки значно збільшилася після винаходу пороху.

Місце сірки в Періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Сірка розташована в 16 групі Періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

На зовнішньому енергетичному рівні атома сірки міститься 6 електронів, які мають електронну конфігурацію 3s23p4. У з’єднаннях з металами сірка виявляє негативну ступінь окислення елементів -2, у з’єднаннях з киснем та іншими активними неметалами – позитивні +2, +4, +6. Сірка – типовий неметал, залежно від типу перетворення може бути окислювачем і відновником.

Поширеність в природі

Сірка досить широко поширена в природі. Її вміст в земній корі становить 0,0048 мас. %. Значна частина сірки зустрічається в самородному стані.

Також сірка зустрічається у формі сульфідів: пірит, халькопірит і сульфатів: гіпс, целестин і барит.

Багато сполук сірки міститься в нафті (тіофен C4H4S, органічні сульфіди) і нафтових газах (сірководень).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Хімічне значення сірки