Хемосинтез

Синтез органічних сполук з вуглекислого газу і води, здійснюваний не за рахунок енергії світла, а за рахунок енергії окислення неорганічних речовин, називається хемосинтезом. До хемосинтезирующие організмам відносяться деякі види бактерій.

Нитрифицирующие бактерії окислюють аміак до азотистої, а потім до азотної кислоти (NH3 ? HNO2 ? HNO3).

Залізобактерій перетворюють закісное залізо в окисное (Fe2 + ? Fe3 +).

Серобактерии окислюють сірководень до сірки або сірчаної кислоти (H2S + ? O2 ? S + H2O, H2S + 2O2 ? H2SO4).

У результаті реакцій окислення неорганічних речовин виділяється енергія, яка запасається бактеріями у формі макроергічних зв’язків АТФ. АТФ використовується для синтезу органічних речовин, який проходить аналогічно реакцій темнової фази фотосинтезу.

Хемосинтезирующие бактерії сприяють накопиченню в грунті мінеральних речовин, покращують родючість грунту, сприяють очищенню стічних вод та ін


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Хемосинтез