Характеристика правила Ленца

Магнітний потік, зміна якого призводить до появи індукційного струму в контурі, ми будемо називати зовнішнім магнітним потоком. А саме магнітне поле, яке створює цей магнітний потік, ми будемо називати зовнішнім магнітним полем.

Навіщо нам ці терміни? Справа в тому, що індукційний струм, що виникає в контурі, створює своє власне магнітне поле, яке за принципом суперпозиції складається із зовнішнім магнітним полем. Відповідно, поряд із зовнішнім магнітним потоком через контур буде проходити власний магнітний потік, створюваний магнітним полем індукційного струму.

Виявляється, ці два магнітних потоку – власний і зовнішній – пов’язані між собою строго певним чином.

Правило Ленца. Індукційний струм завжди має такий напрям, що власний магнітний потік перешкоджає зміні зовнішнього магнітного потоку.

Правило Ленца дозволяє знаходити напрямок індукційного струму в будь-якій ситуації. Розглянемо деякі приклади застосування правила Ленца. Індукційний струм тече проти годинникової стрілки, якщо дивитися з боку створюваного ним магнітного поля. У даному випадку струм буде спрямований за годинниковою стрілкою, якщо дивитися зверху, з боку зовнішнього магнітного поля, як і показано на (рис. 3.89).

Тепер припустимо, що магнітне поле, яке пронизує контур, зменшується з часом (рис. 3.90). Наприклад, ми видаляємо магніт вниз від контуру, а північний полюс магніту спрямований на контур. Магнітний потік через контур зменшується. Індукційний струм матиме такий напрямок, щоб його власний магнітний потік підтримував зовнішній магнітний потік, перешкоджаючи його зменшенням. Для цього магнітне поле індукційного струму повинне бути спрямоване в ту ж сторону, що і зовнішнє магнітне поле.

У цьому випадку індукційний струм потече проти годинникової стрілки, якщо дивитися зверху, з боку обох магнітних полів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Характеристика правила Ленца