Характеристика образу Соломії (за складеним планом)

Тема. УРЗМ №7. Характеристика образу Соломії (за складеним планом): “Романтичність, мужність і сила волі української жінки”.

Мета: навчити учнів аналізувати образ Соломії, складати план характеристики персонажа; удосконалювати навички викладати власні думки; розвивати творчу уяву, аналітичне мислення, спонукати до словесної творчості.

Обладнання: дитячі малюнки до твору “Дорогою ціною”, ілюстрації українських художників, таблиця “Прийоми зображення літературних персонажів”, схема характеристики образу Соломії.

Хід уроку

І. Повідомлення теми та очікуваних результатів уроку.

1. Вступне слово вчителя.

– Оповідання “Дорогою ціною” в героїко-романтичному плані відображає хоробрість, силу і волелюбність простого люду. У роки піднесення революційного руху в країні М. Коцюбинський своїм твором ще раз нагадав про віковічні традиції боротьби українського народу за волю, змалювавши привабливі образи шукачів правди, протестантів проти кріпосницької наруги – Остапа, Івана Котигорошка та, особливо, Соломії.

У чому ж виявилися романтичність, мужність, сила волі української жінки? На це питання ви спробуєте дати відповідь, характеризуючи образ Соломії.

2. Складання плану характеристики образу Соломії.

(Матеріал для вчителя. Щоб схарактеризувати образ літературного героя, насамперед потрібно скласти простий або складний план. У плані повинні бути відбиті такі основні питання:

– зовнішність персонажа;

– соціальне становище;

– риси характеру;

– мова;

– ставлення героя до інших людей і навколишнього світу;

– особисте ставлення учня до персонажа.

У складному плані виділяємо вступ, основну частину і висновок.

Формулювання основної частини плану повинне відбивати головну думку твору, яка конкретизується у її підпунктах. Три частини складного плану найкраще позначати римськими цифрами, а підпункти – арабськими.

Скласти план характеристики образу Соломії учням допоможе така схема:

Варто також зазначити, що Соломія – новий жіночий образ в українській літературі: смілива, мужня, кохаюча (За Л. Кудіною, Т. Шабельник).

3. Характеристика образу Соломії (за складеним планом).

(Матеріал для вчителя. Характеризуючи образ Соломії, особливу увагу звертаємо на прийоми зображення літературного персонажа:

– опис зовнішності (портрет);

– розповідь про його вчинки та поведінку;

– відтворення особливості мови;

– відзиви інших дійових осіб про цього персонажа;

– пряма авторська характеристика.

Зазначимо, що М. Коцюбинський дуже лаконічний у портретних характеристиках. Головну увагу він звертає на розкриття внутрішнього світу героя.

Так, Соломія – волелюбна, у боротьбі за волю вона виявляє справжній героїзм, рішучість і наполегливість. Загубившись у плавнях, ця ніжка і безстрашна жінка не опустила рук у розпачі, а “зібрала свою енергію, всю силу волі, всю міць тіла і йшла уперто й завзято, з вірою, що її широкі і високі груди зламають усі перешкоди”. Вольовий і сміливий характер Соломії автор характеризує так: “спокійною, грізно-спокійною” з’явилась Соломія до турецької жандармерії; такою ж “спокійною” вона й вийшла зі страшною звісткою, що Остапа передадуть російській владі.

Соломія здатна на самопожертву заради коханого, навіть, як пише М. Коцюбинський, “ладна піти на видиму смерть” заради Остапа. Вона може мерзнути сама, але не вийме з-під його голови своєї одежі. Голодує сама, та завжди приносить хворому кращу їжу. Саме Соломія складає сміливий план порятунку Остапа і береться виконувати його рішуче і розумно.)

4. Усні відповіді учнів, їх обговорення та оцінювання.

II. Підбиття підсумків.

III. Домашнє завдання.

Дайте відповідь на запитання: “Чим сподобалися вам інші персонажі твору та чого ви можете навчитися у них?” Запишіть свої міркування у зошити.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Характеристика образу Соломії (за складеним планом)