Характеристика форми правління Ватикану

Роль конституції Ватикану виконували конституційні акти від 7 червня 1929 року і “апостольська конституція” Regimini Ecclesiae Universae від 15 серпня 1967 Ватикан довгий час був абсолютною теократичною монархією, заснованої на канонічному праві. Після прийняття в листопаді 2000 року нового Основного закону (вступив в силу з лютого 2001 року) було закріплено поділ влади на три гілки – виконавчу, законодавчу і судову.

Іоанн Павло II скористався своєю владою для того, щоб прийняти нову конституцію Ватикану і впорядкувати в рамках одного нормативно-правового акта багато норм, прийняті після укладення Латеранські угоди. Новий Основний закон регламентує відправлення влади в державі, однак не містить багатьох положень, характерних для конституції сучасної держави.

Права і обов’язки мирян і кліру, структурна організація католицької церкви і питання віровчення розглянуті в книгах кодексу канонічного права.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Характеристика форми правління Ватикану