Характеристика форми правління Ірландії

Діюча конституція Ірландії була прийнята в 1937 році і прийшла на зміну конституції Вільної держави Ірландії, яка, в свою чергу, діяла з 1922 року. Остання була прийнята для закріплення положень англо-ірландського договору 1921 року, згідно з яким Ірландія отримувала незалежність. У ній Ірландія проголошувалася конституційною монархією з парламентською системою правління, також в ній містилися гарантії ряду прав і свобод громадян.

Нова конституція 1937 була прийнята 14 червня, затверджена на плебісциті 1 липня (56,5% проголосували за прийняття конституції) і вступила в чинності 29 грудня 1937 року. Необхідність прийняття нового Основного закону була мотивована насамперед тим, що попередня конституція була тісно пов’язана з англо-ірландським договором 1921 року (який мав багато противників в країні), а також тим, що в нього було внесено багато змін простими парламентськими актами (незважаючи на то, що офіційно поправки могли вноситися тільки на референдумі). Нині діюча конституція писалася одночасно англійською та ірландською мовами, що призвело до деяких невідповідностей двох текстів (при цьому у випадках розбіжності в текстах перевага віддається ірландському варіанту).

Будь-яке положення чинної конституції може бути змінено відповідно до такої процедури: спочатку проект поправки повинен бути схвалений обома палатами парламенту, а потім винесено на загальний референдум. З моменту прийняття Основного закону в нього було внесено 27 поправок: дві перші були прийняті парламентом і вступили в силу за підписом президента (протягом перших трьох років після інавгурації першого президента діяв такий порядок зміни конституції), а інші були підбадьорені на референдумах. Ст. 5 конституції проголошує Ірландію суверенною, незалежною та демократичною державою; за формою політичного устрою країна є парламентською республікою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Характеристика форми правління Ірландії