Характеристика форми правління Естонії

Конституція Естонії прийнята на референдумі 28 червня 1992 року. Згідно ст. 56-58 конституції, верховну державну владу в республіці здійснює народ через громадян, які мають право голосу, шляхом виборів до Державних зборів і шляхом референдуму (всенародного голосування).

Згідно гл. 15, право ініціювати внесення поправок до конституції мають не менше ніж одна п’ята частина членів Державних зборів і президент республіки. Гл. 1 конституції “Загальні положення” і гол. 15 “Зміна Конституції” можуть бути змінені тільки в результаті референдуму. Поправки до конституції також можуть бути внесені за підсумками референдуму або двома поспіль складами Державних зборів або Державними зборами як терміновий питання.

Законопроект про зміну конституції розглядається Державними зборами в три читання, причому між першим і другим читанням повинен бути перерва не менше трьох місяців, а між другим і третім читанням – не менше одного місяця. Порядок зміни конституції вирішується в ході третього читання. Для винесення проекту закону про зміну конституції на референдум необхідно три п’ятих складу Державних зборів. Референдум проводиться не раніше ніж через три місяці після прийняття Державними зборами відповідного рішення.

Щоб змінити конституцію двома поспіль складами Державних зборів, проект закону про зміну конституції повинен отримати підтримку більшості членів Національних зборів.

Згідно гл. 2 “Основні права, свободи і обов’язки”, проголошується рівність усіх перед законом. Ніхто не може бути підданий дискримінації на підставі національної або расової приналежності, кольору шкіри, статі, мови, походження, віросповідання, політичних чи інших переконань, а також майнового і соціального положення або за іншими обставинами. Розпалювання національної, расової, релігійної або політичної ненависті, насильства і дискримінації забороняється і карається згідно з законом. Також заборонено і карається по закону розпалювання ненависті, насильства і дискримінації між верствами суспільства.

Згідно гл.1 Основного закону, Естонія проголошується самостійною і незалежною демократичною республікою, де носієм верховної влади є народ. Самостійність і незалежність Естонії неминущі і невід’ємні.

Конституція встановлює республіку парламентського типу.

Главою держави є президент.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Характеристика форми правління Естонії