Взаємозв’язки тварин у природі

Тварини ніколи не живуть ізольовано, а постійно контактують між собою і з іншими організмами. Тому у тварин складаються різноманітні зв’язки і взаємини. Серед них є рослиноїдні, хижі тварини, падалеїди і паразити.

Взаємовідносини тварин, коли одні добувають інших, умертвляють і харчуються ними, називають хижацтвом. Хижаки – це сокіл, який переслідує голуба\жука, нападник на гусеницю; щука, яка ловить і поїдає плотву. Тварини, на яких полюють хижаки, – їх жертви. У хижаків є пристосування для полювання – це ловча павутина павука, потужні зуби вовків і тигрів, гострі кігті сов. У жертв існують пристосування, щоб сховатися, втекти від хижака, захиститися від нього. Це:

    Швидкі ноги у антилопи; Великі вуха у зайця; Захисне забарвлення у хамелеона; Голки у їжака, єхидни.

Хижаки відіграють важливу регулюючу роль в природі: вони стримують надмірне збільшення чисельності жертв, вибраковують, виловлюючи слабких і хворих.

Деякі тварини постійно живуть в тілі або на тілі інших тварин і харчуються їх тканинами. Таких тварин називають паразитами, а тварин, у тілі яких живуть паразити, називають господарями. За величиною паразити завжди менше господарів.

Форму відносин, які складаються між господарем і паразитом, називають паразитизмом. До паразитів відносяться більшість плоских і круглих черв’яків, деякі членистоногі, наприклад кліщі, блохи, клопи, воші. Тварини залежать один від одного і контактують не тільки між собою, а й з рослинами, і з іншими живими організмами: бактеріями, грибами. Живі організми, що мешкають разом, утворюють біологічні співтовариства, або біоценози. Біоценоз – це сукупність тварин, рослин, грибів і бактерій, які спільно населяють ділянку суші або водоймища. Такі, наприклад, рослини і тварини, гриби і бактерії, що мешкають в:

    Одному ставку; Болоті; Лісі; Лузі.

Більш дрібні біоценози входять до складу більших.

Основні форми взаємовідносин організмів в природних співтовариствах – це харчові (трофічні) зв’язки.

У будь-якому природному співтоваристві початковою харчовою ланкою, що створює в ньому запас енергії, є зелені рослини, які на світлі з вуглекислого газу, води і розчинених у ній мінеральних солей створюють органічні речовини. Рослинами харчуються рослиноїдні тварини. Їх, у свою чергу, поїдають тварини-хижаки. Так в природних співтовариствах виникають складні харчові зв’язки – шикуються ланцюги живлення. Кінцевою ланкою будь-якого ланцюга харчування є організми, що розкладають органічні речовини до мінеральних.

Екосистема – сукупність різних організмів, що населяють певну територію і живуть в конкретних умовах: при певних температурі, тиску, вологості, солоності. В екосистемі живі організми і компоненти неживої природи об’єднані круговоротами речовин і потоками енергії. Великі наземні екосистеми часто називають біогеоценозами.

Організми взаємодіють не тільки між собою, формуючи співтовариства, але і з абіотичним (неживим) середовищем проживання (грунтом, атмосферою, гідросферою) і таким чином існують у складі екосистем, в тому числі біогеоценозів.

Середовища життя:

    Наземно-повітряне; Водне; Грунтове.

Тіла організмів як середовище життя, місця проживання:

    Хижаки і жертви; Паразити і господарі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Взаємозв’язки тварин у природі