Взаємодія природи і суспільства – реферат

Взаємодія суспільства і природи Питання взаємодії суспільства і природи неймовірно багатогранний. Природа подарувала людині можливість розпоряджатися своїми ресурсами в міру його потреб і можливостей. У свою чергу, людина оточив себе суспільством і створив певну систему цінностей, виходячи з якої і формується на даний момент відношення до зовнішньої і внутрішньої реальності, включаючи ставлення до природи.
Очевидно, що в середньому, ставлення до природи жителя Нью-Йорка, Лондона чи Москви буде істотно відрізнятися від ставлення жителів корінних племен Північної Америки або сибірських поселень.

Основні етапи розвитку відносин між природою і людиною
В цілому, виділяють три основних періоди взаємодії суспільства і природи. Це дуже великі тимчасові проміжки, тривалість яких сягає 3,5 млн. Років.

Перший період – палеоліт або древнекаменний століття. Протягом цього етапу життя людини повністю залежала від природних умов. У цей час люди жили збиранням, полюванням, рибалкою і не чинили скільки-небудь відчутного впливу на природу.

Другий період – неоліт або новокаменнийстоліття (почався близько 10 тис. Років тому). Протягом довгих століть палеоліту людина удосконалювався фізично і напрацьовував навички соціальної взаємодії. В результаті, перехід до неоліту був ознаменований принципово новим способом ведення господарства – виробляє економіці. Тепер людина не просто привласнював кінцевий результат природної діяльності (що вже виросли плоди, тварин і рибу), але й сам навчився землеробства і скотарства. Ступінь впливу людини на природу істотно зросла: він став вирубувати ліси, рити підземні канали, зводити будинки і цілі міста.

Третій період – вік промисловості і технічних відкриттів. Перехід до цього етапу пов’язують з НТР XVIII-XIX століть. Ручна праця змінився машинним, виробництво досягло глобальних масштабів, людина стала виробляти товарів набагато більше, ніж йому необхідно. І, відповідно, використовувати природні ресурси набагато більш інтенсивно, ніж це було б прийнятно для їх природного відновлення. Промислова революція привела до того, що зміни природних умов, які раніше носили тимчасовий локальний характер, стали більш всеосяжними і нерідко незворотними.

Зростання промисловості і відкриття нових технологій працюють відразу в двох напрямках: роблять людину більш розвиненим технічно, дозволяють освоювати і відкривати ще більше можливостей – з одного боку, і виснажують природні ресурси, погіршують екологічну ситуацію і відривають людини від природи – з іншого. У підсумку, відносини між суспільством і природою в багатьох країнах досягли критичної точки. Сьогодні на Землі є чимало людей настільки залежних від благ цивілізації, що це робить їх нездатними до життя в безпосередньому контакті з природою.

Разом з тим, використання природних ресурсів – це лише одна з форм взаємодії людини з природою. Крім цього існує ще природоохоронна діяльність, що включає організацію національних парків, заповідників, заказників і пам’яток природи і т. п.
Ставлення до природи у випадку з кожною конкретною людиною – це, в першу чергу, питання цінностей та світогляду. Підтвердженням цьому служить велика кількість “зелений” організацій, ініціатив та спільнот, які виступають на захист природи.
Технічна революція відкрила нам нові горизонти, дозволила стати більш незалежними від природних умов, дозволила збільшити тривалість життя і зробити її більш комфортною. Але слід пам’ятати, що яким би далеко людина ні ступив по шляху технічного прогресу, він залишається цілком залежним від необхідності дихати, пити воду і отримувати поживні речовини. Тобто, саме природа надає нам те, без чого ми не зможемо прожити і декількох хвилин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Взаємодія природи і суспільства – реферат