Взаємодія організму і середовища

На Землі існують 500 млн різних організмів, з них вивчено і систематизовано близько 3 млн. Кожен вид живого організму займає в біосфері Землі певне місце – екологічну нішу.

У земних умовах живі організми освоїли чотири основні середовища проживання, сильно розрізняються за специфікою умов. Першою за часом була водна середу, в якій виникла і поширилася життя. На наступному етапі розвитку та еволюції живі організми оволоділи наземно-повітряним середовищем, на подальших етапах еволюції життя на Землі вони створили і заселили грунт. Четвертої специфічної середовищем життя стали самі організми, тіла яких використовувалися паразитують організмами, або симбіонтом (в умовах симбіозу).

Живий організм, відчуваючи потребу в припливі речовини, енергії та інформації, повністю залежить від середовища. Російським вченим К. Ф. Рулье відкритий закон: “Результати розвитку (змін) будь-якого об’єкта (живого організму) визначаються співвідношенням його внутрішніх особливостей та особливостей того середовища, в якій він знаходиться”. Живий організм є початковою, основною одиницею обміну речовин. Саме з організму і починається ланцюжок взаємин живої матерії, її не можна перервати ні на одному рівні. Цілком очевидно, що існує глибокий зв’язок між організмом і навколишнім середовищем.

Середа – це комплекс природних тіл і явищ, з якими організм знаходиться в прямих чи непрямих взаєминах. У широкому сенсі це матеріальні тіла, явища і енергія, що впливають на організм. Радикальне несприятлива зміна середовища проживання призводить до загибелі і зникнення живих організмів. Прикладом може служити скидання погано очищених стічних вод (промислових і побутових) у річки та водойми, в результаті чого гине риба, а також ті організми, якими вона харчувалася.

Організми і самі здатні істотно впливати на середовище. Так, їх життєдіяльність сильно впливає на газовий склад атмосфери. Це пов’язано, зокрема, з тим, що в результаті фотосинтезу зелених рослин в атмосферу надходить кисень. Діоксид вуглецю, навпаки, витягується з атмосферного повітря рослинами і знову надходить туди в процесі розкладання залишків загиблих організмів.
Таким чином, організми відчувають вплив постійно мінливих умов середовища, а й самі здатні змінювати ці умови.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Взаємодія організму і середовища