Введення полюддя на Русі

Полюддя – спосіб збору данини з східнослов’янських племен, який практикували на Русі в 9-12-му ст. Полюддя було однією з перших спроб зароджується держави стягувати данину і податки з населення і підвладних територій. Основною відмінною рисою полюддя була його ненормованість.

Полюддя в Стародавній Русі називали об’їзд земель з метою збору данини. Самі князі і їх дружинники, які стягували данину, особисто об’їжджали всі землі і забирали гроші у людей. Від таких “поїздок по людям” і стався пізніше термін “полюддя”. Збір данини здійснювався після збору врожаю, взимку і восени, щоб люди могли надати необхідну кількість грошей або ресурсів.

Сьогодні ведуться суперечки про те, коли на Русі з’явилося полюддя і чи є воно відмітною ознакою Київської Русі або існувало в тому чи іншому вигляді ще до створення єдиної держави, коли на руських землях проживали кілька племінних союзів, які точно так же захоплювали території і стягували данину.

Незважаючи на суперечки, сьогодні прийнято вважати, що полюддя ввів князь Олег і пов’язано це було з різким розширенням територій і зміцненням влади руських князів над навколишніми східнослов’янськими племенами. Нові території повинні були приносити прибуток, щоб князь міг забезпечувати армію і дружинників і оснащувати їх для подальших військових походів, продаючи на ринку в Візантії отримані в ході збору данини товари.

Встановлення данини у вигляді полюддя говорить про зародження ранньофеодальної держави на території східних слов’ян.

Історія полюддя

Щороку князь і його дружина об’їжджали підвладні їм території з метою збору данини і годування – тривало це з листопада по квітень. Вперше полюддя згадується в давньоруських літописах з 10-го ст. Крім того, докладний опис полюддя, його форми і системи проведення зустрічається також в трактаті візантійського імператора Костянтина Багрянородного “Про управління імперією” і теж відноситься до другої половини 10-го ст. Це дозволяє говорити про те, що полюддя було введено на Русі не пізніше початку 10-го ст.

В даному трактаті полюддя описується наступним чином: руські князі з настанням листопада відправляються разом з дружинниками з Києва в усі підвладні їм землі і роблять круговий обхід, збираючи з кожного племені данину. До племенам, в зв’язку з якими згадується полюддя, відносяться древляни, дреговичі, кривичі, сіверяни та інші східнослов’янські племена. Годуючись отриманої даниною, руські князі в середині квітня повертаються назад до Києва і відправляються звідти до Візантії, щоб збувати отриманий при полюддя товар (як данину приймалися як гроші, так і речі, припаси і товари).

До складу дружини, яка займалася збиранням данини, зазвичай входило близько 100-200 осіб, які часто були озброєні і силою стягували данину.

Вважається, що, крім стягнення данини, активно використовувалося так зване годування, коли господар будинку брав гостя, годував і напував його. Вчені вважають, що введення полюддя і годування багато в чому пов’язано з традицією у східних слов’ян містити гостя, поки той перебуває в будинку. Таким чином, дружинники і князь приїжджали в будинку своїх підлеглих і жили там за їх рахунок. Пізніше дана форма данини трансформувалася у феодальну залежність і оброк.

Справляння данини не подобалося племенам, проте до певного моменту вони терпіли це, але, коли в 945 р князь Ігор спробував взяти додаткову данину понад ту, що вже була, древляни, які, як і інші племена змушені були платити князю, підняли повстання і убили Ігоря.

Після придушення повстання древлян княгиня Ольга провела податкову реформу, запровадивши нову систему стягування данини. Тепер данину стягуватися не безпосередньо в племінних центрах, а в цвинтарях – спеціально створених пунктах для збору данини з населення. Стягується таким чином пізніше переходив в руки княжих намісників в великих містах, звідки пересилався князю до Києва. Поїздки дружинників по територіях, а разом з ними і годування припинилися.

Кінець полюддя

Справляння полюддя різко скоротилося за часів Святослава Ігоровича – в 966 р, а пізніше, в 982 м, і зовсім припинилося з приходом до влади Володимира Святославича. Остання згадка про полюддя відноситься до 1190 В міру того, данина ще стягувалася у Володимиро-Суздальське князівство, однак це припинилося з відходом князя Всеволода Велике Гніздо. Існують також відомості, що деяка форма полюддя зберігалася на віддалених глухих територіях Росії аж до середини 19-го ст. Полюддя також стягували в ряді інших країн (наприклад, в країнах Африки).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Введення полюддя на Русі