Вуглеводні

У забрудненій атмосфері діоксид сірки, оксиди азоту та вуглеводні присутні одночасно. Опромінення олефінів з прямою ланцюгом і ароматичних сполук в присутності діоксиду сірки та оксидів азоту призводить до утворення значної кількості аерозолів. Швидкість реакції для діоксиду азоту залежить від співвідношення реагентів. […]

Швидкість зникнення діоксиду сірки та утворення аерозолів збільшується, коли діоксид сірки фотоокісляется у присутності оксидів азоту та олефінових вуглеводнів. […]

В атмосфері відбувається велике число різноманітних хімічних перетворень метану і його гомологів, алкенів, ізопрену і монотерпенові вуглеводнів, бензолу і його гомологів, а також похідних вуглеводнів: альдегідів і кетонів, карбонових кислот і спиртів, амінів і сірковмісних сполук. […]

Слід зазначити два основні механізми, в результаті яких підвищується концентрація діоксиду азоту і озону. […]

У результаті наведених вище реакцій утворюється альдегід, що є забруднюючим речовиною, зростає вміст і, отже, збільшується концентрація озону в атмосфері. […]

Таким чином, в циклі фотохімічних перетворень оксидів азоту в атмосфері (див. Рис. 1) беруть участь і вуглеводні (див. Рис. 2). […]

Атомний кисень і озон (останній зі значно меншою швидкістю) реагують з різними вуглеводнями. Окислені сполуки і вільні радикали реагують потім з оксидом азоту з утворенням додаткової кількості діоксиду азоту. У результаті цього зменшується частка оксиду азоту, що вступає в реакцію з озоном, внаслідок чого вміст озону зростає. […]

Основні продукти фотохімічних реакцій – альдегіди, ке-тони, оксиди вуглецю, органічні нітрати і оксиданти (озон, діоксид азоту, іероксіацетілнітрат та інші органічні пероксиди та гідропероксідние з’єднання, перекис водню). […]

ОН – + 03 -> – Н02 “+ 02; він – + СО – у С02 4-Н. […]

Атом водню швидко реагує з киснем, даючи додаткову кількість гідропероксідного радикала Н + 02 + м – у Н02- + М. […]


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Вуглеводні