Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини – ВСТУП – I семестр

Мета: визначити завдання навчального курсу “Зарубіжна література” в 7 класі, мету вивчення, намітити шляхи роботи; стимулювати учнів висловлювати свої судження про роль літератури в житті людини (пізнавальне знання, емоційний вплив, становлення та розвиток особистості), вдосконалювати навички складання плану; наводити приклади з конкретних творів, обгрунтовувати й обстоювати власну думку; виховувати культуру мовлення учнів, культуру відповіді або виступу, логічність, послідовність, обгрунтованість, емоційність.

ХІД УРОКУ

І. Слово учителя

– Визначаючи завдання перед початком вивчення курсу зарубіжної літератури, я хочу звернутися до вас словами чудового письменника-романтика Олександра Гріна. Він був мрійником і мандрівником і створив у своїй уяві чудову країну, де живуть відважні люди з гарячими серцями, що вміють робити дива власними руками і щиро дарувати їх світу. У його країні шумить море, і кожна людина в ній обирає свій шлях пригод і випробувань, знаходячи своє щастя. В ній навіть у звичайному, буденному є щось чарівне, і воно кличе у непізнане…

Як ви вважаєте, про що будуть ці слова? Яке ключове слово обов’‎язково прозвучить у цій цитаті?…

“Я люблю книги, люблю тримати їх у руках, продивляючись заголовки, що звучать, як голос за таємничим входом…”

Це слова закоханої в книги людини, яка розуміє свій нерозривний зв’‎язок з літературою.

Ми сьогодні теж стоїмо перед “таємничим входом”, передчуваючи нові зустрічі, а може, й зміни у власній долі, на початку подорожі через відстані й часи.

У нас попереду знайомство із стародавнім героїчним епосом, дослідження історичного роману про середньовічну Англію і зустріч зі славетним вільним стрілком Робін Гудом.

Ми потрапимо у Запорозьку Січ, щоб навчитися у героїв Гоголя не тільки хоробрості й мужності, але й вміння цінувати товаришів і любити Батьківщину. Завдяки неперевершеній уяві Джонатана Свіфта ми помандруємо разом із Гуллівером у казкову Ліліпутію – своєрідний прообраз сучасної письменникові Англії. Ми розплутуватимемо разом із Шерлоком Холмсом і докторомВатсоном таємничу історію родини Баскервілів. Разом із письменниками різних країн ми ще раз перегорнемо скорботні сторінки історії Другої світової, згадаємо тих, хто ціною власного життя захистив наше теперішнє й майбутнє. Скарбниця світової літератури розкриє перед нами неосяжний світ людських взаємин, допоможе збагнути вічні людські цінності, навчить кожного з вас бути Людиною.

А зараз спробуємо визначити, чим ми будемо займатися цього навчального року на уроках літератури.

ІІ. Актуалізація знань і навичок учнів

1. Евристична бесіда

– Спробуємо продовжити на дошці два рядки схожих понять, що починаються зі слова “література”.

Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини   ВСТУП   I семестр

– Яку ж саме літературу ми вивчатимемо на уроках? (Звичайно, ми повинні опанувати навчальний предмет, курс якого складається з певних розділів, включає певні терміни й поняття. Крім того, ми маємо познайомитися з одним із найпопулярніших видів мистецтва – літературою, навчитися працювати зі словом, відрізняти художній світ твору від реального життя, ознайомитися з ознаками й законами художнього часопростору.)

– Чим відрізняються види мистецтва один від одного? (Різні засоби втілення ідей, різний рівень фактичної достовірності у передачі фактів, відображенні подій, різна роль уяви читача чи глядача.)

– Чи можемо ми згрупувати деякі види мистецтва за певними ознаками? (Живопис – скульптура, музика – танок, література – театр, кіно – … )

– А що, на ваш погляд, є спільною ознакою для всіх видів мистецтва? З яким предметом можна порівняти мистецтво, щоб проілюструвати його роль у нашому житті? (Мистецтво – це відображення життя з допомогою художніх образів. Дзеркало.)

– Ми знаємо, що життя – теперішнє, минуле і навіть майбутнє – можна відобразити не тільки у мистецтві. Наукова література, фотографія, хроніка, схеми зроблять це точніше. Чому ж ми вдаємося до мистецтва в цілому і до літератури зокрема? (Художня література впливає не тільки на розум, але й на почуття, внутрішній стан людини.)

III. Складання плану відповіді за темою “роль літератури у формуванні життєвих цінностей людини”

1. Мистецтво як відображення життя з допомогою художніх образів.

2. Місце літератури серед інших видів мистецтва.

3. Література як скарбниця духовних і естетичних надбань людства:

А) пізнавальне значення літератури;

Б) надання естетичної насолоди; виховання доброго смаку;

В) виховне значення літератури, “вічні цінності” у формуванні особистості людини.

4. Чи погоджуюсь я з тим, що література впливає на формування особистості?

IV. Розповідь учнів за планом з обгрунтуванням власної думки, наведенням прикладів з прочитаних та вивчених у попередніх класах творів

V. Введення учителем елементів дискусії з допомогою “хитрих запитань” (методом “Вільного мікрофона”)

1. Чому деякі відомості з літератури про навколишній світ, про виживання людини у безлюдній місцевості ми іноді запам’‎ятовуємо краще, ніж подібну інформацію з будь-яких довідників та підручників?

2. Чому деякі художні описи, навіть не зовсім точні, запам’‎ятовуються краще, ніж найточніші документальні описи місця й часу подій?

3. Чому деякі художні твори, які спочатку нам подобалися, потім ніби йдуть з нашого життя, ми їх ніби “переростаємо”, а до інших ми повертаємося знову і знову?

4. Чому одні художні твори є “вічними” й знаходять своїх прихильників завжди, а інші “живуть” лише певний час, а потім “випадають з активного спілкування”?

5. Чи можна оцінювати художній твір, спираючись тільки на власний смак?

VI. Висновок уроку

Учитель. Ми з вами говорили про літературу як засіб художнього відображення життя, віддзеркалення в ній поглядів автора та ідей часу. Чи можна порівняти її із дзеркалом, яке ми з вами згадали на початку розмови? Чи тільки відображувальну функцію виконує література? (Література ще й фокусує увагу на суті відображуваного, тобто виконує аналітичну функцію. Література впливає на читача зокрема і на суспільство в цілому.)

Література певного напряму може неправильно відображувати дійсність, а іноді й навмисно перекручувати ідеї з метою впливу на читачів.

Тож пам’‎ятаймо, що

Словом можно убить,

Словом можно спасти,

Словом можно полки за собой повести.

VII. Домашнє завдання

Відповідь за планом (1, 2, 3 а, б), використовуючи приклади (для учнів, що потребують контролю, пропонується письмовий варіант).

Для найсильніших – підібрати приклади для пункту плану 3 в.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини – ВСТУП – I семестр