ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З МАЛОГО – У кожного є співуча пір’їнка – СВІТ ДИТИНСТВА В ЛІТЕРАТУРІ

Матеріал уроку. Микола Сингаївський “Дощ із краплі починається”.

Мета. Розвивати вміння аналізувати, пояснювати переносне значення слів, висловів; вчити узагальнювати, висловлювати оцінні судження; виховувати морально-етичні почуття; удосконалювати виразність читання.

Хід уроку

I. Вправи на розвиток читацьких навичок.

1. Вправа на розвиток фонетичного слуху.

Гра “Впіймайте на гачок”.

Крапля – крапля – чапля – крапля.

Хочеш – хочеш – хочеш – точиш.

Стали – звали – стали – стали.

Діло – діло – тіло – діло.

– Які слова ви “впіймали на гачок”?

2. Вправа на формування швидкої реакції на слово.

Учитель називає дієслово, а учні повинні дібрати якомога більше слів, до яких підходить названа дія.

Запитали – … (Дітей, маму, бабусю…).

Виросте з – … (Насінини, пагінця, листочка…).

Починається з – … (Ранку, струмка, дороги…).

II. Опрацювання вірша М. Сингаївського “Дощ із краплі починається”.

1. Виразне читання вірша учителем.

– Який настрій вірша?

2. Словникова робота.

– Прочитайте швидко та без помилок, змінюючи слова.

(З доброго, злого, листочка і т. д.)

3. Самостійне читання вірша учнями мовчки.

– Зверніть увагу на пораду, яку дає автор.

4. Робота над змістом вірша.

– Прочитайте перші рядки вірша. Як ви їх розумієте? Підтвердіть свої міркування рядками вірша та своїми думками.

– Як ви могли б продовжити цю думку поета?

– Як автор показує взаємозв’язок усього?

– Яку пораду дає автор? У яких рядках вірша виражена основна думка?

– Поміркуйте, як можна втілити пораду поета у своєму щоденному житті.

5. Вправи на розвиток швидкості читання.

А) Читання “буксиром” у парі з сусідом по парті.

Б) Читання з лінійкою (учні читають, напівприкриваючи букви лінійкою).

6. Виразне читання вірша.

Учні самостійно готуються до виразного читання: визначають логічні наголоси, розставляючи паузи, звертають увагу на розділові знаки. Потім кілька школярів читають вірш, а інші аналізують, чи вдало дібрана інтонація, тон і темп читання.

III. Підсумок уроку.

– Що є найголовнішим у житті людини?

– Що приносить людині добробут, задоволення, насолоду?

УРОК 118. УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З МАЛОГО – У кожного є співуча пір’їнка – СВІТ ДИТИНСТВА В ЛІТЕРАТУРІ