Вплив Біблії на творчість і світогляд Тараса Шевченка – Тарас Шевченко (1814-1861) – Література українського романтизму – Нова українська література

ШЕВЧЕНКОВЕ РОЗУМІННЯ БОГА

Тарас Шевченко добре знав Біблію, любив її перечитувати. Він захоплювався духовним змістом біблійних книг, цінував їх за сповідування високих моральних ідеалів. Однак не лише це приваблювало поета. Він сприймав Біблію як джерело справжньої релігійності, в основу якої покладено любов до ближнього. Недарма звернення до Бога як утілення любові й вищої справедливості відчувається в усій Шевченковій творчості. Бог уособлює віру поета в неминучу перемогу правди над кривдою, добра над злом.

Підтримуючи постійний зв’язок зі своїм народом, поет віддавав перевагу простоті народної релігійності, яка понад усі формальні прояви християнства ставила щиру віру в перемогу справедливості. У його творах народний оптимізм органічно поєднався з християнськими уявленнями про братолюбство як основу гармонійних взаємин у суспільстві.

Герої Шевченкових поезій звертаються до Бога, нарікаючи на безкарність зла. Немало поезій містять монологи, що являють собою стилізовані молитовні звернення. Але в усіх випадках духовна розмова поета з Богом сповнена глибокої й непохитної віри в перемогу добра.

Розп’яття (Т. Шевченко, 1850)

РИСИ ПРОРОКА В ОБРАЗІ АВТОРА

Поетові імпонували образи біблійних пророків. Вони приваблювали його безкомпромісним засудженням зла, викриттям сильних цього світу, пророкуванням вищого суду та неминучого оновлення життя. Образ автора в багатьох Шевченкових творах наближається до образу пророка: він так само розвінчує зло, закликає до змін. Шевченків автор-пророк звертається до українського життя, змальовує минуле, сучасне й майбутнє українського народу. “Євангельські мотиви любові до брата наскрізні в Шевченковій творчості, – писав Євген Сверстюк. – Вони дають поетові силу прочитати нашу історію так, як ще ніхто не читав – “од слова до слова”. Правда, уся до кінця, і підносить, і зобов’язує говорити як той, кому дане право говорити одному за всіх”.

Опрацьовуємо прочитане

1. Чим приваблювали поета біблійні книги?

2. Як герої Шевченкових поезій ставляться до Бога?

3. За якими ознаками автор нагадує біблійних пророків?

ПЕРЕСПІВИ ПСАЛМІВ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

У поетичній спадщині Тараса Шевченка є вільні переклади біблійних текстів та варіації на біблійні теми. Уперше він звернувся до безпосереднього художнього осмислення Біблії в циклі “Давидові псалми”.

У псалмах Т. Шевченка захоплював не лише пристрасний осуд несправедливості, звеличення праведників, а й великі художні можливості цих творів. Гостре викривальне спрямування псалмів підказувало поетові шлях до їх осучаснення.

Т. Шевченко створив десять вільних перекладів псалмів, які відповідали його власним ідейним пошукам. Майстерно розставивши акценти, він наділив давню духовну лірику актуальним звучанням, наблизив її до болючих проблем українського народу. Поет утверджував перемогу пригнобленого люду над “катами”, проголошував настання справедливого ладу. Звертаючись по заступництво до Бога, ліричний герой “Давидових псалмів” засуджує зажерливих і злих “владик”, указує на рівність багатих і бідних перед Богом, уславлює братню любов, висловлює віру в справедливий вищий суд. “Діла добрих оновляться,/Діла злих загинуть”, – у цих Шевченкових рядках сконцентровано основну ідею всього циклу.

Опрацьовуємо прочитане

1. Що таке псалми?

2. Кому приписують їх авторство?

3. Чим поета привабили біблійні псалми?

4. Яку назву має цикл переспівів псалмів?

5. Які акценти поставив автор у своїх переспівах?

Псалми – це духовна лірика, пісні релігійного змісту, авторство яких приписують біблійному цареві Давиду. Насправді їх створювали протягом століть різні автори. Псалми складають одну з книг Біблії – Псалтир.

СВІТЛЕ ПРОРОЦТВО (“ІСАІЯ. ГЛАВА 35”)

Художнє осмислення Біблії було особливо плідним в останній період творчості Т. Шевченка, коли він повернувся із заслання. У цей час викривальні мотиви поет утілював у наслідуванні біблійних пророків (“Ісаія. Глава 35”, “Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19”, “Осія. Глава XIV”). Шевченків вірш наближається до піднесених рядків біблійних пророцтв і псалмів. Автор то вибухає ненавистю до кривавих царів-тиранів, то поетизує страдників і праведників, пророкуючи оновлення народного життя. Наслідуючи старозавітного пророка у вірші “Ісаія. Глава 35” (1859), поет проповідує прийдешнє утвердження правди, покарання лиходіїв і щасливе життя для всіх скривджених та зневажених.

Ісаія – один із біблійних пророків, який у своїх проповідях торкався не лише релігійних, а й морально-етичних та соціальних питань. Він таврував жадібність і грошолюбство суспільної верхівки, засуджував жорстокість у ставленні до слабких і беззахисних, нагадував про неминучість вищого суду й перемогу справедливості. На основі його пророцтва український поет створив справжній гімн перемоги добра та правди. Він використав прийом паралелізму – зіставив оновлення природи із чудесним оновленням у житті народу. Пробудження природи – вищий знак, що вказує на прихід довгоочікуваних змін. Кожен одержить по заслугах, і перед праведними відкриються шляхи “вольнії, широкії” до нового життя: “І спочинуть невольничі / Утомлені руки, /І коліна одпочинуть, / Кайданами куті!”

Шевченко створив піднесений, урочистий твір. Автор не показав у ньому народних страждань, а звернувся натомість до прийдешнього, яке принесе волю. Це справді гімн майбутнього щасливого життя. Характеризуючи Шевченків твір, український літературознавець Юрій Бойко писав: “У пророка Ісаії, в 35 главі, що її оце переспівує Шевченко, є “спасенні” і є “нечисті”, царство “нечистих” згине, “спасенних” збудується. Шевченко увиразнює в своєму переспіві момент соціальний. На місце “нечистих” ставить “владик”, а в іншому варіанті рукопису – просто царів. “Спасенних” замінює “рабами”. Від цієї заміни поезія оживає фарбами сучасності і звучить як ораторія, як гімн в честь переможного ходу Божої справедливості, що визволяє убогих і воздає злодіям за їхні злочинства”.

Звернення Т. Шевченка до Біблії важливе не лише в громадянському та мистецькому плані. Воно має ще й національне значення. Поет у своїй творчості розкрив своєрідність власне українського погляду на християнські цінності, поєднавши тим самим народні етичні уявлення із загальнолюдськими.

Пророк Ісаія (Рафаель, 1512)

Опрацьовуємо прочитане

1. У яких творах поет наслідував біблійних пророків?

2. Ким був пророк Ісаія?

3. Проти чого він виступав?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Вплив Біблії на творчість і світогляд Тараса Шевченка – Тарас Шевченко (1814-1861) – Література українського романтизму – Нова українська література