ВОВК І КІТ – Леонід Глібов (1827-1893) – КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА

В село із лісу Вовк забіг…

Не думайте, що в гості, братця1

Ні, в гості Вовк не забіжить;

А він прибіг, щоб де-небудь сховаться:

Проклятий2 люд з собаками настиг3…

І рад би Вовк в які ворота вскочить,

Та лишенько йому: куди не поглядить –

Усюди Вовченька недоленька морочить4,

Хоч сядь та й плач;

Ворота, як на те ж, кругом усі заперті5,

А дуже Вовкові не хочеться умерти

(бо ще він не нажився, бач!),

А гірше од людей – од видимої смерті…

Коли глядить6 –

На загороді Кіт сидить,

На сонечку мурликає-дрімас.

Підскочив Вовк і до Кота мовляє:

– Котусю-братику! Скажіть мені скоріше,

Хто із хазяїнів отут усіх добріше?

Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав

На сей недобріій час. Я б у пригоді став!..

Чи чуєш гомін той? За мною то женуться!..

Котусю-батечку! Куди ж мені поткнуться7?..

– Проси мерщій Степана,

Він добрий чоловік, – Кіт Вовкові сказав.

– Так у його я вкрав барана.

– Ну, так навідайсь8 до Дем’яна.

– Е, і Дем’яна я боюсь:

Як тільки навернусь9,

Він і згадає поросятко.

– Біжи ж, аж ген живе Трохим!

– Трохим? Боюсь зійтися з ним:

З весни ще злий він за ягнятко!

– Погано ж!.. Ну… а чи не прийме Клим?

– Ох, братику! Теля я в його звів!

– Так ти, я бачу, всім тут добре надоїв10 –

Кіт Вовкові сказав,-

Чого ж ти, братику, сюди і забігав?

Ні, наші козаки ще з розуму не спали,

Щоб Вовка од біди сховали!

І так-таки ти сам себе вини:

1 Братця – браття. 2 Проклятий – тут: недобрий. 3 Настигнути – наздог нати. 4 Недоленька морочить – не щастить. що, братику, посіяв, те й пожни. 5Запертий – зачинений. 6 Глядіти – тут: бачити. 7 Поткнутися – податися, піти, звернутися. 8 Навідатися – тут: зайти. 9 Навернутися – прийти, зайти. 10 Надоїсти – набриднути.

Що? Коли? Чому? Як?

1. Виразно прочитайте байку, визначте в ній оповідну частину та мораль. 2. Яка головна думка байки? 3. З якою метою Вовк забіг у село? Схарактеризуйте вчинки Вовка. 4. У якій ролі виступає Кіт? 5. Чого вчить байка “Вовк і Кіт”? Чи актуальна вона сьогодні? Чи є такі “вовки” серед ваших знайомих?

Вправи і завдання

1. Які власні особові імена вжито у байці? Чи поширені вони тепер?

2. Знайдіть у тексті байки звертання і поясніть їх значення. Чому так лагідно Вовк звертається до Кота?

3. Поясніть значення виразів: ні в гості Вовк не забіжить; усюди Вовченька недоленька морочить; наші козаки ще з розуму не спали…

4. Як ви розумієте вислів “Що, братику, посіяв, те й пожни!”?

5. Поділіть байку за ролями (автора, Вовка та Кота) і прочитайте її ще раз.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

ВОВК І КІТ – Леонід Глібов (1827-1893) – КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА