ВОЛТ ВІТМЕН. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА. ВІТМЕН – АМЕРИКАНСЬКИЙ ПОЕТ-НОВАТОР. ЗБІРКА “ЛИСТЯ ТРАВИ”, ЇЇ ПРОВІДНІ ТЕМИ Й МОТИВИ – ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ

Мета: формування предметних компетентностей: допомогти учням з’ясувати тенденції розвитку світової літератури в ІІ половині ХІХ століття; ознайомити з особистістю й новаторськими шуканнями Волта Вітмена; розвивати навички самостійної роботи з додатковою літературою, сприйняття інформації на слух, виокремлення головного, коментування художніх творів новаторської форми; виховувати естетичні почуття, прагнення пізнання, розширення свого світогляду; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в парі та в колективі; інформаційної: розвивати навички роботи із підручником та вміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурної: прищеплювати прагнення літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: мапа Америки; краєвиди США другої половини ХІХ століття, портрет поета, ілюстрації до біографії; збірка творів.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Повідомлення учня про США другої половини XIX століття

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

– У п’‎ятому класі ми ознайомилися із творчістю найвідомішого прозаїка США другої половини XIX століття Марка Твена та його повістю “Пригоди Тома Сойєра”. Сьогодні відбудеться наше знайомство із найвідомішим, найоригінальнішим американським поетом, який надихав кілька поколінь шукачів нових шляхів у поезії,- Волтом Вітменом. Це був поет, який (за власним зізнанням) “свідомо прагнув висловити опосередковано чи прямо кипіння, стрімке зростання, напруженість буття Сполучених Штатів,- провідні тенденції і події XIX століття, загалом дух мінливого світу… часу, бо до цього духу… був причетний. Ці події викликали… найжвавіший інтерес: вони завершували велику епоху… розчищаючи шлях новій, ще величнішій”. Тому природно, що весь позитивний дух, пафос молодої американської нації, яка будувала власну демократичну вільну державу, образно втілився на сторінках єдиної книги поета – “Листя трави”, над якою він працював усе життя, а перевидавав 9 разів, щоразу переробляючи та доповнюючи.

Народився Волт Вітмен 1819 року на острові неподалік Брукліна у родині міського ремісника – його батько був теслею. Хлопця виховували не лише батьки, а й вулиці великого торговельного та промислового Брукліна, куди сім’‎я невдовзі переїхала (згодом Бруклін став районом велетенського Нью-Йорка).

2. Повідомлення учнів про президента США А. Лінкольна

3. Виразне читання вірша В. Вітмена “О капітане мій, капітане!” вчителем

4. Пояснення малозрозумілих слів за запитаннями учнів

5. Обмін враженнями від почутого

6. Слово вчителя

– Після війни Вітмен працював в урядових закладах, поки тяжко не захворів на параліч. Жив у будинку брата у Нью-Джерсі, інколи влаштовував читання та лекції, зустрічі з шанувальниками, навіть здійснив подорож на Захід. 1892 року поета не стало, проте його слава як поета зростала, з’‎явилися послідовники Вітмена.

Шукаючи ключ до таємниці людського буття, поет-початківець Вітмен знайшов його в поетичному узагальненні світового прогресу, під яким розумів поступове просування людини з царства Рабства до царства Свободи. Волт Вітмен захоплювався ідеями письменників-романтиків і філософів-трансценденталістів, зокрема Ральфа Волдо Емерсона.

7. Повідомлення учня про Емерсона й американських трансценденталістів

8. Робота з підручником

Опрацювання статті про збірку творів Волта Вітмена “Листя трави”

9. Словникова робота

Астрофічний вірш – вірш, у якому відсутнє симетричне членування на строфи.

Верлібр (зі франц.- вільний вірш) – система віршованих рядків, ритмічна єдність яких грунтується лише на інтонаційній подібності. Вірш без рими з довільним чергуванням рядків різної довжини.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Постановка та розв’язання проблемного питання

– Чому ми говоримо про існування окремої американської літератури, адже письменники США писали й пишуть англійською мовою, яка не набагато відрізняється від англійської у Великій Британії? (Різні країни, різний менталітет)

3. Евристична бесіда

– Пригадайте українських і російських письменників, які писали верлібром. (М. Семенко, І. Калинець, І. Малкович, В. Підпалий, В. Голобородько; В. Маяковський, В. Хлєбников та ін.).

– Висловіть свої враження від віршів, написаних верлібром.

4. Рефлексія

Інтерактивна вправа “Мікрофон”

– Продовжте речення:

– Мені здалося дивом… .

– Я вважаю, що Волт Вітмен… .

– Поезія в новій формі для мене… .

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне: вивчити напам’‎ять уривки зі збірки В. Вітмена “Листя трави” (за бажанням).

Для всіх: докладно ознайомитися з біографією Волта Вітмена, уміти характеризувати його погляди, творчість; підготуватися до літературного диктанту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

ВОЛТ ВІТМЕН. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА. ВІТМЕН – АМЕРИКАНСЬКИЙ ПОЕТ-НОВАТОР. ЗБІРКА “ЛИСТЯ ТРАВИ”, ЇЇ ПРОВІДНІ ТЕМИ Й МОТИВИ – ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ