Внутрішня вартість опціону

Трейдери, які торгують опціонами повинні розбиратися в аспектах ціноутворення даного активу. Ціноутворення опціонів базується на наступній формулі:

Po = Io + To

Де Iо – це внутрішня ціна опціону, а To – тимчасова ціна.

Внутрішня вартість опціону показує, яку суму заробив би власник опціону, якщо б ціна на нього з цього моменту залишилася б незмінною. Внутрішня вартість визначається як дельта між ціною страйк опціону (чи то пак вартістю виконання) і спотової вартістю базису опціону (тобто ринковою ціною активу, на який спирається опціон).

Є два правила внутрішньої вартості:

Внутрішня вартість – завжди позитивна величина (або нуль), а опціони, які мають плюсову внутрішню вартість, називаються “в грошах” (in-the-money). Опціони, в яких ціна базису перевищує ціну виконання або дорівнює їй – це відповідно “out-of-money” і “at-the-money” (такі опціони мають нульову внутрішню вартість).

Внутрішня вартість залишається незмінною на відміну від тимчасової, яка в міру наближення дати експірації падає.

Наведемо приклад:

Ціна акції компанії N становить 200 тис. грн. Інвестор Павлов утримує опціон на продаж (CALL), куплений ним за 150 тис. грн. Якби інвестор вирішив продати опціон зараз, відбулися б такі операції:

Купується актив за 150 тис. грн.

Продається актив за 200 тис. грн.

Інвестор отримує прибуток в 50 тис. грн – ця сума і є внутрішньою вартістю опціону.

Для опціонів PUT (на пониження) діє та ж логіка, але при іншому напрямку. Якщо акція коштує 200 тис. грн, а опціон PUT – 300 тис. грн, інвестор спочатку продає актив за ціною опціону, а потім викуповує його назад по спотової вартості. Внутрішня вартість за прикладом дорівнює 100 тис. грн.

Як правило, інвестори не реалізують опціон до настання дати експірації, тому наведені вище розрахунки служать виключно ілюстрацією внутрішньої вартості опціону.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Внутрішня вартість опціону