Внутрішня і зовнішня організаційна структура

Кожна організація відрізняється від ряду собі подібних по різним аспектам, проте одночасно з цим присутні і схожі характеристики. Найзначнішою характеристикою організації можна назвати її залежність від внутрішнього і зовнішнього середовища. Ніяка організація не функціонує ізольовано, незалежно від зовнішніх орієнтирів, що виникають у навколишньому середовищі і так чи інакше на неї впливають.

Зовнішня організаційна структура

Зовнішня організаційна структура включає ті чинники і умови, які виникають незалежно від специфіки діяльності організації і надають на неї істотний вплив.

Зовнішня організаційна структура сприяє виживанню і функціонуванню фірми, підтримує задану ефективність її роботи. Зовнішні чинники організаційної структури прийнято ділити на прямі і непрямі.

Фактори прямого впливу: постачальники ресурсів, споживачі, конкуренти, кадрові ресурси, органи державної влади, акціонери, безпосередньо впливають на функціонування організації.

Фактори непрямого впливу – це фактори, безпосередньо не впливають на функціонування організації, але необхідні для розробки адекватної стратегії.

Внутрішня організаційна структура

Внутрішня організаційна структура – це середовище, що визначає організаційні і технічні умови функціонування організації і є підсумком управлінських рішень.

Іншими словами, внутрішня організаційна структура – це певний внутрішній потенціал фірми, який дозволяє їй використовувати можливості зовнішнього середовища для отримання вигоди. Однак, у внутрішній організаційній структурі можуть бути присутніми і слабкі (вразливі) місця, які зовнішні загрози і небезпеки можуть тільки погіршити. Елементи внутрішньої організаційної структури: виробничий потужності, трудові ресурси, система менеджменту, маркетингу, фінансовий менеджмент, організаційна культура.

При цьому кожен з елементів внутрішньої організаційної структури має власний інтерес:

    Власники зацікавлені в збереженні і плеканні капіталу, отримання постійного і стійкого, а також і використанні право приймати остаточне рішення. Менеджмент собі за мету ставить отримання прибутку і стратегічний розвиток фірми, а також досягнення особистих інтересів. Персонал зацікавлений у стабільній і конкурентоспроможної заробітної плати, відбулось умовах праці та стабільному працевлаштуванні.
Взаємозв’язок внутрішньої і зовнішньої організаційної структури

Внутрішня організаційна структури фірма – це джерело її життєвої сили, що містить в собі потенціал, реалізуючи який організація функціонує, а значить існує і виживає в конкретному часовому відрізку. Однак у внутрішньому середовищі організації можуть бути приховані проблеми, в тому числі і потенційно небезпечні для її життєдіяльності і нормального функціонування в цілому.

Зовнішня організаційна структура – це джерело, що живить організацію ресурсами, які необхідні для підтримки на належному рівні її внутрішнього потенціалу. Організація постійно обмінюється з навколишнім середовищем, тим самим забезпечуючи собі можливості до виживання. Однак, ресурси навколишнього середовища не є безмежними, крім того на них претендує безліч інших організацій, що знаходяться в тому ж середовищі. Отже, велика ймовірність того, що організація може не отримати необхідні ресурси ззовні. В кінцевому підсумку це може знизити її потенціал і стати причиною безлічі негативних для організації наслідків.

Взаємодія організації та середовища повинно бути направлено на підтримку її потенціалу на рівні, достатньому для досягнення нею цілей, і давати тим самим їй можливості виживати на довгострокову перспективу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Внутрішня і зовнішня організаційна структура