Внутрішній попит і конкурентоспроможність ринку

Одними з головних характеристик внутрішнього попиту є обсяг, характер росту і структура (якість), які безпосереднім чином впливають на конкуренцію всередині країни. Саме через внутрішній попит передається необхідна інформація про переваги людей в плані споживчих товарів, перспектив розширення внутрішнього попиту і кон’юнктури в цілому. Зростання популярності товарів однією з галузей дає явний сигнал про необхідність підвищення інвестицій.

Збільшення платоспроможності попиту є основою збільшення загальних обсягів виробництва, а також рівня зайнятості в країні. У свою чергу, різке зниження попиту може привести до зменшення обсягів випуску тієї чи іншої продукції. Проблеми з продажем товару за готівку призводить до підвищення кількості операцій у вигляді бартеру. При цьому інвестиції стають необгрунтованими і призводять до ще більших витрат.

Ціна внутрішнього попиту – це своєрідний індикатор інтересу споживачів до тих чи інших товарів. Саме через ціну споживачі беруть участь в конкурентній боротьбі виробників продукції. Покупець є суверенною особистістю, тобто при купівлі того чи іншого товару він керується тільки своїми побажаннями і досвідом. Маючи на руках гроші, він вступає у взаємини з виробниками продукції і змушує їх слідувати своїм “примхам”. Таким способом народжується потужна конкурентна боротьба між різними галузями економіки.

У кожного учасника ринку свої інтереси. Завдання споживача – придбати якісний товар, а продавця – виготовити і продати його. Але обидва учасники процесу не можуть існувати одне без одного. Система конкуренції діє таким чином, що цінова політика встановлюється майже автоматично. Корекція відбувається до тих пір, поки інтереси всіх учасників ринку не будуть враховані в повній мірі. При цьому споживачі наводять свої можливості у відповідність із запитами виробників, а останні вибудовують структуру виробництва для задоволення суспільних потреб.

Завдання механізму конкуренції – ефективне усунення протиріч між приватною формою покупки і громадським характером виготовлення продукції. У свою чергу обсяг внутрішнього попиту безпосередньо впливає на конкурентоспроможність не тільки окремих виробників, але економіки країни в цілому. Низький рівень економіки і слабка платоспроможність людей робить недоцільним підвищення виробничих потужностей і збільшення обсягів випуску продукції. Підсумок – зниження обсягів виробництва і падіння рівня ВВП.

По-іншому ситуація розвивається, якщо доходи населення зростають і збільшується попит. В цьому випадку формуються всі передумови для збільшення обсягу інвестицій, підвищення економічного зростання, зростання конкурентоспроможності та внутрішнього попиту. Але для досягнення таких цілей необхідно виконання двох умов:

    – продуктивність праці повинна збільшуватися швидше, ніж обсяг зростання зарплати людей. В іншому випадку знижується конкурентоспроможність і рентабельність виробництва. Згодом це може призвести до зупинки процесу інвестування; – обов’язкова модернізація галузей економіки та переорієнтація на внутрішній ринок.

Але поки добитися рівноваги вдається не всім країнам, в тому числі і Росії, де сировинна орієнтація економіки і практично повна відсутність конкурентоспроможності робить внутрішній попит єдиною надією на подальше зростання економіки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Внутрішній попит і конкурентоспроможність ринку