Властивості білків – коротко

Багато білки добре розчиняються у воді, проте є серед них і такі, які розчиняються тільки в розчинах солей, лугів, кислот або органічних розчинниках. Структура молекули білка і його функціональна активність залежать від умов навколишнього середовища. Втрата білковою молекулою своєї структури, аж до первинної, називається денатурацією Денатурація відбувається внаслідок зміни температури, рН, атмосферного тиску, під дією кислот, лугів, солей важких металів, органічних розчинників і т. П. Зворотний процес відновлення вторинної і більш високих структур називається ренатурацією, однак він не завжди можливий. Повне руйнування білкової молекули називається деструкцією.

Функції білків. Білки виконують в клітці ряд функцій: пластичну (будівельну), каталітичну (ферментативну), енергетичну, сигнальну (рецепторну), скоротливу (рухову), транспортну, захисну, регулятор-ву і запасаючу.

Енергетична цінність 1 г білка становить 17,2 кДж. Білки-рецептори мембран беруть активну участь у сприйнятті сигналів навколишнього середовища та їх передачі по клітці. Без білків неможливий рух клітин і організмів в цілому, так як вони складають основу джгутиків і війок, а також забезпечують скорочення м’язів і переміщення внутрішньоклітинних компонентів. У крові людини і багатьох тварин білок гемоглобін переносить кисень і частина вуглекислого газу, інші білки транспортують іони і електрони. Захисна роль білків пов’язана, в першу чергу, з імунітетом, оскільки білок інтерферон здатний знищувати багато вірусів, а білки-антитіла пригнічують розвиток бактерій та інших чужорідних агентів. Серед білків і пептидів чимало гормонів, наприклад, гормон підшлункової залози інсулін, який регулює концентрацію глюкози в крові. У деяких організмів білки можуть відкладатися в запас, як в насінні бобових, або білки курячого яйця.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Властивості білків – коротко