Вихід героя за рамки родинного кола. Психологічне дослідження формування характеру, духовний злам Чіпки під впливом соціальних обставин – УКРАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ІІ пол. ХІХ ст. РЕАЛІЗМ. ТВОРЧІСТЬ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО, ПАНАСА МИРНОГО

Мета: охарактеризувати процес становлення характеру Чіпки, художні засоби відображення його складного життя, глибоких внутрішніх переживань; розвивати вміння самостійно працювати над книгою, складати характеристику персонажа, давати зв’язні відповіді на питання, висловлювати міркування з приводу змісту виучуваного твору, порушених проблем, проводити аналогії із сучасним життям; обгрунтовувати судження авторським текстом; виховувати переконання необхідності вистояти під тиском обставин, негативне ставлення до пияцтва, засудження байдужості до чужого горя, егоїзму.

Теорія літератури: поглиблення поняття про сюжет і композицію, методи аналізу художнього твору (зокрема, елементи психоаналітичного методу).

Обладнання: портрет письменника, текст роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”, словник літературознавчих термінів.

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Клоуз-тести (відповідь на кожне питання – 1 бал).

1. Основна сюжетна лінія роману… (Доля Чіпки від народження до ув’язнення).

2. За жанром “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” (Соціально-психологічний роман)

3. Роман складається із… частин. (4-х)

4. У другій частині розповідається про… (Руйнування Запорозької Січі Катериною ІІ і поступове закріпачення України).

5. Вперше роман був видрукуваний у 1880 році… (У Женеві).

6. Академік Олександр Білецький, аналізуючи композицію роману і говорячи про її складність, порівняв її з… (Будинком “з багатьма прибудовами і надбудовами”).

7. У 1903 р. роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” вийшов у Росії на сторінках журналу “Киевская старина” під назвою… (“Пропаща сила”).

8. У творі порушено проблеми: …

9. Співавтором роману був… (Брат Панаса Мирного Іван Білик).

10. Початком роботи над майбутнім романом “Хіба ревуть воли…” можна вважати появу нарису… (“Подоріжжя від Полтави до Гадячого”).

11. Назву “Хіба ревуть воли.” автор взяв із… (Біблії, з “Книги Іова”).

12. Прототипом образу Чіпки став… (Розбійник Василь Гнидка).

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Як ви вже знаєте, поштовхом до написання роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” послужила розповідь хлопчика-візника про полтавського розбійника Василя Гнидку, який, на перший погляд, без жодної на те причини вирізав цілу козацьку сім’ю своїх далеких родичів, не пожалівши навіть немовля. У нарисі “Подоріжжя з Полтави до Гадячого”, не відступаючи від страшної правди, Панас Мирний розповідає про селянина із Заїчинців, який організував банду і протягом декількох років наганяв страх на людей чотирьох повітів. Розбійник Василь Гнидка – не патологічний злочинець, а досить багатогранна й надзвичайно цікава особистість: “На все вдатний, до всього здався, чи до ремества, чи до роботи якої. Сам чоботи шив, у млині знав діло, і стрілець з нього запаленний був!”. Роздуми над проблемою, як і чому добрий хлібороб стає вбивцею, Панас Мирний не завершує однозначною відповіддю, а навпаки, спонукає читачів шукати відповіді. Письменник не боїться ставити гостро питання про те, що ж змусило багатого вдовиного сина Гнидку піти на такий страшний злочин: “Як такий мирний пахарський побит з його поетичним почуттям, з людяністю викинув з себе такого злющого зарізяку, котрому нічого проткнути ножем горло маленькій дитині, коли воно, прокинувшись, почало у колисці кричати; котрого організаторські сили були такі, що зумів за невеликий час згромадити цілу ватагу усякого люду і за півроку вирізати з нею до двадцяти душ в Зіньківському, Полтавському, Миргородському, ще либонь й у Переяславському повітах? Питання, на котре повинен одповісти наш етнограф. Які почуття водили руками сього розбишаки коли він мив їх у гарячій людській крові, так щиро кохаючи свою молоду жінку?”

У романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” звучить неприхована ностальгія за тим часом, коли у людини не буде причини вбивати іншу людину, а всі свої кращі риси й помисли вона віддаватиме благородній справі допомоги тим, хто цього потребує.

Автори роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” заклали у художній текст дуже важливу думку про те, що вибір людиною своєї долі, попри всі зовнішні фактори і впливи, залежить тільки від неї самої.

Чому ж чіпка обирає шлях злочинця-убивці, якщо в нього була можливість зробити інший вибір? Отже, відповідь на це проблемне питання ми і шукатимемо сьогодні на уроці. У цьому нам допоможе ваш “Щоденник подвійних нотаток”.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда з учнями

Ø Яке враження склалося у вас про образ чіпки? Які міркування про нього ви записали до “Щоденника подвійних нотаток”? Обмін думками.

Ø Які вчинки чіпки викликають у нас осуд? А схвалення?

Ø Як чіпка пояснює свої злочинні дії?

Ø Як автор пояснює злочинні дії свого героя?

Ø Чи можна назвати чіпку вольовою людиною? Які епізоди роману засвідчують слабку волю персонажа?

Ø Назвіть випадки, у яких чіпка не дотримується норм народної моралі, переступає через них.

Ø Хто з персонажів бореться за чіпку, намагається витягти його з розбійництва?

Ø Чи достатніми були ці зусилля? Чи проявляв чіпка зустрічне бажання?

Ø Чіпка – “роздвоєна” людина. У чому полягає це роздвоєння? (У Чіпки яскраво виражені два начала – селянське і козацьке, що і позначається на його поведінці). Чи згодні ви з цим?

Ø Як можна оцінити поведінку чіпки після вигнання із земства?

2. Пошуково-дослідницька робота

1. Знайдіть спільне в долі чіпки та його батька Івана Вареника (Він же Остап Хрущ).

Чіпка багато в чому повторює життєвий шлях свого батька:

Іван Вареник

Чіпка

Підпал пана

Ненависть до вітчима й матері

Ворожість до світу

Підпал Бородая

Ненависть до всіх

Ворожість до односельчан

2. Чіпка – нащадок панів Польських. Які риси вдачі успадкував від них Чіпка?

Пани Польські

Чіпка

Не несуть найменшої моральної відповідальності за чиюсь змарновану долю, чиєсь зламане життя

Пан Польський покриває зятя-вбивцю (Совинський застрелив вродливу сільську дівчину, яка не погодилася стати його наложницею) й при цьому не відчуває жодних мук сумління

Примушує свою совість замовкнути і роками не нагадувати про вбивство ні в чому не винного сторожа

Здатні жити без турбот навіть про найрідніших людей і зовсім не проти розбагатіти за чужий рахунок.

Генерал Польський хитрістю поневолив козацьке село Піски

Не має бажання заробити капітал, як це зробив його товариш дитинства Грицько, купити землю, яку ніхто не відбере, як це трапилося з подарованою громадою Мотрі й чіпці латочкою поля, на яку знайшовся спадкоємець. Втративши грунт, чіпка запив, знайшов собі непевних товаришів, скотився до злодійства, згодом – до вбивства сторожа, а ще пізніше став керівником розбійників-грабіжників

Не шукають виходу із ситуації, не пристосовуються до нових обставин, а через вроджену впертість бунтують, бо звикли жити за принципом: або по-моєму, або ніяк

3. Панас Мирний та Іван Білик будують свій твір так, що чіпка одна за одною переживає обставини то такі, що сприяють формуванню доброго в характері героя, то такі, що розвивають негативні риси.

Соціальні обставини, які наснажували душу Чіпки

Соціальні обставини, що привели Чіпку до духовного зламу

Опіка матері; казки та розповіді баби Оришки; допомога дідові Уласу

Насмішки однолітків з дитини двожонця, знущання над байстрям; зростає в злиднях; багатій Бородай за впертість проганяє з роботи

Невтомний господар на своїй землі; закохується в Галю

Землю відбирають; не знаходить захисту в суді; втрачає віру в справедливість; горе топить у чарці; ображає матір

Розглянувши таблицю, зробіть висновок.

Ø Чи були життєві обставини чіпки настільки тяжкими, що іншого виходу, крім втратити людську подобу, не було?

Ø Чому чіпку не можна вважати позитивним героєм роману? Обгрунтуйте свою думку.

Ø Яку ідею проводили автори роману, показуючи “криву стежку” протесту чіпки? Ілюструйте відповідь матеріалом з твору.

Ø Як ви розумієте висловлювання, що суспільство “тримається людською сутністю людини, а не звірячою? Звіряча сутність – злочини – лише є протестом проти мерзенного устрою людської сутності” (Іван Білик).

Ø Що станеться з суспільством, коли кожен його член буде думати і чинити, як чіпка?

2. Міні-диспут

Чи присутня ненависть у творі Панаса Мирного?

3. Запишіть відповідь на проблемне питання. Думку аргументуйте

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Закінчити розпочату в класі роботу. Підготуватися до характеристики образів Грицька та Максима.

2. Виконати інтерактивну вправу “Дерево рішень”. Дайте відповідь на питання: “Які рішення міг би прийняти чіпка після втрати землі?”

Випереджувальне завдання: урок № 19 проводитимуть у формі конференції на тему: “Особливості композиції роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”. Особливості стилю письменника. Значення творчості Панаса Мирного для розвитку української літератури”. Підготувати до уроку доповідь (5-7 хв) на одну із тем.

Теми, рекомендовані для виступів на конференції:

1. Особливості композиції роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

2. Роль портретних характеристик у творенні художніх образів.

3. Роль пейзажу в романі.

4. Роль художньої деталі в романі.

5. Синонімічне багатство твору.

6. О. Білецький про місце роману в історії української та зарубіжної психологічної прози.

7. Значення творчості Панаса Мирного для розвитку української літератури (На прикладі роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Продовжити речення.

□ Доля Чіпки спонукала мене до роздумів про…

□ Мені шкода (не жаль) головного героя, тому що…

□ Треба вміти говорити “ні”, тому що…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Вихід героя за рамки родинного кола. Психологічне дослідження формування характеру, духовний злам Чіпки під впливом соціальних обставин – УКРАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ІІ пол. ХІХ ст. РЕАЛІЗМ. ТВОРЧІСТЬ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО, ПАНАСА МИРНОГО