Витрати підприємства

Під витратами підприємства розуміється зниження матеріальних вигод внаслідок вибуття активів і появи обставин, які зменшують капітал фірми.

Що формує витрати підприємства?

Витрати підприємства на виробництво товарів і їх збут складаються з чотирьох складових:

Варто розглянути кожен з елементів більш докладно.

1. Матеріальні витрати. Сюди відносяться витрати на придбання ресурсів, без яких виробництво не було б можливим, наприклад, на покупку комплектуючих виробів, напівфабрикатів, а крім того, витрати на оплату послуг сторонніх фірм, наприклад, організують доставку сировини безпосередньо до місця виробництва. Враховується купівельна ціна ресурсів до вирахування податків, а також всі комісійні надбавки і винагороди брокерам, постачальницьким організаціям. Величина матеріальних витрат знижується на суму зворотних відходів, які більш не можуть брати участь у виробничому циклі з причини повної втрати корисних властивостей. Однак якщо такі відходи можуть бути передані для виробництва іншого типу продукції, до зворотних відходів вони не зараховуються.

2. Витрати на оплату праці. Цей елемент витрат підприємства вважається найбільш різноманітним – сюди входять крім основної заробітної плати премії за досягнутими результатами, річні премії, понаднормова оплата (наприклад, за вихід на роботу в нічний час або в святкові дні), оплата відпусток та лікарняних листів, безкоштовне харчування для робітників та інше. Однак керівникам потрібно мати на увазі, що аж ніяк не всі виплати співробітникам відносяться до цієї категорії витрат – не включаються сюди матеріальна допомога, витрати на оплату додаткових відпусток жінкам, які виховують малолітню дитину, оплата путівок в санаторії, витрати на розвіз співробітників по домівках, дивіденди по акціями трудового колективу і одноразову допомогу для співробітників, які виходять на пенсію.

3. Амортизація. Сюди включаються витрати на відновлення виробничих фондів, які більше не здатні виконувати покладені на них функції з причини старіння. При цьому розмір амортизаційних відрахувань встановлюється відповідно до визначених законом нормативами для кожного виду фондів. Якщо на відновлення активів витрачається більше грошей, ніж це необхідно, відрахування не включаються до складу даної групи витрат. Важливий момент: Податковий Кодекс зазначає, що інтелектуальна власність і її об’єкти теж зараховуються до амортизується майну. Однак амортизируемим майном не визнаються земля (як і інші об’єкти природокористування), худобу.

4. Інші витрати. До іншим законодавство відносить такі витрати:

– витрати на НДДКР, проведення експериментів, метою яких є підвищення ефективності використовуваного обладнання;

– витрати на обов’язкове страхування і деякі з видів добровільного (наприклад, ТС, вантажів, життів і здоров’я співробітників, що працюють на шкідливому виробництві). До цієї ж групи можна зарахувати витрати на соціальне страхування;

– платежі за орендоване обладнання (також і за взяте за програмою лізингу);

– оплата послуг мобільного зв’язку, банківських послуг;

– витрати на організацію пожежної безпеки;

– відсотки за взятими кредитами, а тільки за умови, що відсоток по конкретної позичку істотно не відхиляється від середнього рівня (значним вважається відхилення на 20%).

Тут же важливо сказати, що до витрат фірми не належать:

    Витрати на покупку основних засобів. Фінансові вкладення. Аванси і задатки, що вносяться при оплаті ресурсів. Погашення позик підприємства.
Умови обгрунтованості витрат

Витрати фірмиОсновние критерії обгрунтованості витрат організації фігурують в статті 252 НК – до них відносяться:

Доцільність. Будь-яка грошова витрата підприємства повинна відбуватися з оглядкою на основну мету функціонування фірми. Притому зовсім не обов’язково, що цією метою є отримання прибутку – наприклад, НКО функціонують для виконання суспільно важливих завдань.

Раціональність. Витрати вважаються обгрунтованими, якщо фірма надала перевагу такий варіант дій, який призвів до економічно виправданого результату.

Документальне підтвердження. Фірма не зможе знизити оподатковуваний прибуток, якщо у неї не буде документа, який би засвідчував факт здійснення витрат. Такими документами можуть виступати митні декларації, накази про відрядження, проїзні документи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Витрати підприємства