Виразне читання напам’ять віршів поетів “срібної доби” – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. – І семестр

Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст віршів російських поетів; розвивати навички виразного, вдумливого читання поезії напам’ять, обгрунтовування свого вибору; уміння аналізувати ліричний твір; виховувати наполегливість, любов до поезії, естетичний смак.

Обладнання: опорно-логічні таблиці, схеми з теорії виразного читання; аудіо-записи зі зразками художнього читання.

Тип уроку: урок виразного читання напам’ять.

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми й мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів

II. Виразне читання напам’ять

1. Повторення теоретичних відомостей про правила виразного читання напам’ять

2. Прослуховування аудіо-записів зразків художнього читання

3. Читання віршів напам’ять і коригування, відпрацьовування інтонації, темпу, пауз, логічних наголосів у творі (у парах)

4. Декламування учнями вивчених поезій з обгрунтовуванням вибору

(Можна провести конкурс або “поетичну свічку” чи “поетичну вітальню”.)

5. Коментарі вчителя

III. Підбиття підсумків уроку

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Визначення віршового розміру поезій

1) А. Ахматова “Дав мені юність обтяжливу…”

Дав мені юність обтяжливу,

Стільки печалей у ній. (дактиль)

(Переклад І. Римарук)

2) О. Блок “Про доблесті, про подвиги, про славу..

Про доблесті, про подвиги, про славу

Я забував на страдницькій землі. (ямб із пірихієм)

(Переклад М. Зісмана)

3) Б. Пастернак “Зимова ніч”

Мело, мело по всій землі,

Мело, сніжило. (ямб)

(Переклад Л. Талалая)

2. Порівняння віршових розмірів, рими із творами мовою оригіналу

3. Розгадування кросворда

Визначте ключові слова, розгадавши кросворд.

1. Літературний напрям, одним із найяскравіших представників якого був О. Блок. (Символізм)

2. Літературний напрям, яким захоплювалися Б. Пастернак, В. Маяковський. (Футуризм)

3. Один із центральних образів поезії Б. Пастернака “Зимова ніч”. (Свічка)

4. Премія, від якої змушений був відмовитися Б. Пастернак. (Нобелівська)

5. “Гамлет XX століття”. (Пастернак)

6. Літературний напрям, до якого належала А. Ахматова. (Акмеїзм)

7. Найвідоміший роман Б. Пастернака, який забороняли друкувати в СРСР. (“Доктор Живаго”)

8. Поезія О. Блока, яка уславлює Вічну Жіночність. (“Незнайома”)

9. Автор поезії “Скіфи”. (Блок)

10. “Російська Сафо”. (Ахматова)

Ключові слова: “срібна доба”.

IV. Домашнє завдання

Підготуватися до бесіди з позакласного читання.

(Учні готують захист творчого проекту: “поетична вітальня”, “літературне кафе”, поетичний семінар тощо.)

V. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа “Мікрофон”

Продовжте речення:

– Найкращим читцем поезії, на мою думку, був (була)…

– Обрана й вивчена мною напам’ять поезія допомогла мені…


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Виразне читання напам’ять віршів поетів “срібної доби” – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. – І семестр