Виразне читання напам’ять гімну “Ще не вмерла України…”

Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст твору, його символічне значення; розвивати пам’ять, навички виразного читання, творчі здібності.

Очікувані результати: учні вміють виразно розповідати напам’ять вірш-гімн, актуалізувати його, пояснювати символічне значення; шанують державні символи.

Теорія літератури: пауза, інтонація, логічний наголос, темп, виразне читання.

Обладнання: підручник, державні символи України.

Тип уроку: виразне читання напам’ять.

І. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення основних відомостей із теорії виразного читання (темп, інтонація, пауза, логічний наголос, міміка, жести).

II. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Вірш Павла Чубинського – це основа Державного Гімну України. Це урочистий твір, який уособлює патріотичні почуття народу. Ці почуття ми й спробуємо передати під час виразного читання вірша напам’ять.

III. Основний зміст роботи

1. Робота в парах.

(Повторення віршів напам’ять.)

2. Розповідь віршів напам’ять.

(Можна провести у вигляді конкурсу.)

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

Гра “Четвертий зайвий”.

Знайдіть “зайве” слово.

1) Дніпро, Буг, Дон, Сян

2) ніженьки, воріженьки, доля, сторонка

3) усміхнеться, наспіє, зрадіє, засміється

4) своїй, нашій, ріднім, вашій

V. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про історію гімнів, знайти тексти гімнів інших країн (Росії, Англії, США тощо).

VI. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа “Мікрофон”.

– Найкращим читцем був (була)…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Виразне читання напам’ять гімну “Ще не вмерла України…”