Виразне читання гумористичних творів – за розділами “З української прози” та “Український гумор та сатира”

Тема. КР № 6 за розділами “З української прози” та “Український гумор та сатира”. ВЧ № 4. Виразне читання гумористичних творів.

Мета: перевірити знання учнів з розділів “З української прози” та “Український гумор та сатира”; удосконалити вміння виразно читати гумористичні твори; розвивати навички володіння словом; виховувати почуття гумору.

Обладнання: збірники гумористичних творів, ілюстрації до них, портрети українських гумористів; текст гуморески Остапа Вишні “Перший диктант”.

Епіграф.

Ловіть, спостерігайте контраст – і буде сміх.

Остап Вишня

Хід уроку

I. Контрольна робота за розділами “З української прози” та “Український гумор та сатира”.

II. Організація навчальної діяльності.

1. Вступне слово вчителя.

– Виразне читання гумористичних творів має свої особливості.

По-перше,

По-друге,

2. Ознайомлення учнів із текстом гуморески Остапа Вишні “Перший диктант”.

3. Робота над партитурою твору.

– Прочитайте перший абзац гуморески так, щоб передати авторське й своє ставлення до зображуваного.

– Визначте інтонацію і темп, логічні наголоси, паузи, а також відповідні жести й міміку, передайте настрій (замилування красою рідного краю) уривка від слів: “А жили ми тоді на хуторі…” – і до слів: “Лускаємо було…”.

– Поміркуйте над тим, з якою інтонацією, мімікою, жестами, в якому темпі належить читати початок другого розділу твору до слів: “Почав, отже, ходити і я до школи”.

– Прочитайте розповідь про Марію Андріївну гак, щоб виразити любов і повагу школярів до старенької вчительки.

– Як, на вашу думку, треба читати першу частину третього розділу до слів: “На другий день…” – з жартівливою чи серйозною інтонацією? Аргументуйте своє твердження.

4. Практичне завдання.

– Прочитайте за дійовими особами діалог у другій частині третього розділу. Щоб своїм читанням ви могли правильно відтворити цю розмову, потрібно добре розуміти особливості вдачі героїв, їхній настрій, ставлення один до одного та до того, про що вони говорять. Поміркуйте над тим, як може говорити Марія Андріївна, а як – учень. Визначте виконавське завдання, інтонацію і темп читання, а також паузи й слова під логічним наголосом.

III. Підбиття підсумків.

IV. Домашнє завдання.

Підготуйте до виразного читання гумореску одного із сучасних авторів. Прочитайте її своїм батькам чи іншим членам родини (братам, сестрам тощо).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Виразне читання гумористичних творів – за розділами “З української прози” та “Український гумор та сатира”