Виникнення товарного виробництва

Сутність товарного виробництва. Товарне виробництво – це форма суспільного виробництва, при якій продукти виготовляються для обміну. Мета товарного виробництва – отримання грошового прибутку. При товарному виробництві виникають товарно-грошові відносини. Це відносини між людьми в процесі виробництва і обміну товарів.

Одні речі і блага люди і підприємства виробляють для власних потреб, інші призначаються для обміну, продажу. Така відмінність має важливе значення. Ті блага, які виробляються для того, щоб їх продати (обміняти), можна назвати товаром. Гроші ж – це якісь цінності, які визнаються в суспільстві і на які можна придбати будь-який товар.

Причини виникнення товарного виробництва. В епоху первісності товар обмінювався на товар. Іноді так поступають і сьогодні. Це називається бартер. Але такий обмін зручний тільки в окремих випадках. Адже часто потрібна тобі річ є у того, кому твоя ні до чого. Іноді продавцеві взагалі не потрібно ніякої товар, оскільки він просто хоче зберегти гроші. І вже з давнини стали виділятися найбільш ходові блага, які грали б роль вартості, дозволяючи вимірювати цінність інших. У такій ролі виступали шкури, зерно, шматки металу, худобу. Так, грошима стали дорогоцінні метали і мідь, з яких пізніше почали карбувати монети. У міру того як росли обсяги торгівлі і дальність відстаней, виникло чимало складнощів з перевезенням і охороною грошей. Так поступово народилися банки, які брали на збереження гроші, і кредит, коли власник давав їх у борг за певну винагороду. Але потрібна міра в їх виробництві, щоб вони не знецінилися і не привели до зростання цін. Грошовий обіг все ускладнювалося: замість готівки часто виписують чеки, які можна пред’явити в банк.

Отже, товарне господарство немислимо без грошей в самому різному вигляді, можливості взяти в кредит, щоб отримати від цього вигоду, і т. п. Що ж воно являє собою? Коротко кажучи, товарне виробництво припускає, що більшість різних благ проводиться для продажу (обміну, на замовлення). А все відсутню такий виробник набуває сам на ринку, в магазині і т. п. Така економіка суттєво відрізняється від натурального господарства, при якому більшість необхідного виробляється всередині якоїсь господарської одиниці.

Чому товарне господарство витіснило натуральне? По-перше, число товарів так зросла, що нікому не під силу їх створювати самому. По-друге, стало ясно, що той, хто спеціалізується на виробництві невеликої кількості речей, робить їх швидше, якісніше, дешевше. По-третє, люди зрозуміли, що і всередині підприємства слід розділити працю, а потім стали з’являтися і машини, призначені для окремих операцій. По-четверте, вигідніше відокремити виробництво від продажу, перевезення, реклами. Тому в суспільстві постійно зростають потреби і відбувається розподіл праці.
Звичайно, і товарне виробництво має свої недоліки. Багато потрібні речі суспільству не знаходять покупця. Доводиться боротися з торгівлею забороненими товарами і послугами, наприклад наркотиками, і т. п.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Виникнення товарного виробництва