Вимоги до дослідження неусвідомлюваних психічних явищ

Для оцінки усвідомленості явища в експерименті зазвичай використовують словесний звіт або поведінкову реакцію випробуваного, виконувану відповідно до заздалегідь даною інструкцією. При описі неусвідомлених явищ використовують фізіологічні зміни, які супроводжують орієнтовну реакцію або є корелятами емоційної значущості події (неусвідомлювані м’язові скорочення, КГР, зміна ЧСС, реакція активації на ЕЕГ, ВП, зміна ритму дихання і т. Д.).
У ранніх роботах про неусвідомлюваних психічних явищах дослідники використовували різні критерії оцінки усвідомленості-неусвідомленість, що вело до значного розбіжності результатів. Тільки через відмінності в інструкціях випробовувані можуть неоднаково вчинити щодо стимулам, що викликають у них сумнів і невпевненість. Наприклад, вони будуть або дуже критично ставитися до задачі і тим самим штучно завищувати поріг усвідомлення, що не повідомляючи експериментатору про свої сумніви, або, навпаки, занижувати його, розповідаючи про всі слабких відчуттях.
Зараз запропоновані наступні вимоги до оцінки неусвідомленого сприйняття, дотримання яких необхідне для експерименту: 1) досліднику слід підбирати параметри висунутого стимулу таким чином, щоб він був нижче порога усвідомлення; 2) розглядаються і аналізуються тільки ті проби, в яких стимул не усвідомлювався; 3) між реєстрованими реакціями на усвідомлені і неусвідомлені стимули повинні бути не тільки кількісні, але і якісні відмінності (Dixon, 1986).
Існує декілька експериментальних ситуацій, що дозволяють вивчати неусвідомлювані явища. Дослідник може пред’являти за допомогою приладу (наприклад, тахистоскопа) ті чи інші стимули, які неможливо усвідомити або через надзвичайно короткій експозиції, або через істотні перешкод, що заважають виділити сигнал з шуму. При цьому оцінюються вербальні реакції випробуваного і реєструються фізіологічні зміни. Фіксується неузгодженість між словесними звітами випробовуваних і фізіологічної реєстрацією при сприйнятті інформації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Вимоги до дослідження неусвідомлюваних психічних явищ