Вимірювання маси тіла на терезах

Порівнюючи швидкості, придбані тілами при взаємодії, визначають, у скільки разів маса одного тіла більше (або менше) маси іншого. Виміряти масу тіла цим способом можна, якщо маса одного з взаємодіючих тіл відома. Таким способом визначають в науці маси небесних тіл, а також молекул і атомів.
На практиці масу тіла можна дізнатися за допомогою ваг. Ваги бувають різного типу: навчальні, медичні, аналітичні, аптекарські, електронні та ін.

На малюнку 48 зображені навчальні терези. Головною частиною таких ваг є коромисло (1). До середини коромисла прикріплена стрілка – покажчик (2), яка рухається вправо або вліво. До кінців коромисла підвішені чашки (3). За якої умови ваги будуть знаходитися в рівновазі?

Помістимо на чашки ваг візки, які застосовувалися в досвіді (див. § 18). Оскільки при взаємодії візки придбали однакові швидкості, то ми з’ясували, що їх маси однакові. Отже, ваги будуть перебувати в рівновазі. Це означає, що маси тіл, що лежать на чашках ваг, рівні один одному.

Тепер на одну чашку ваг помістимо тіло, масу якого необхідно дізнатися. На іншу будемо ставити гирі, маси яких відомі, до тих пір, поки ваги не опиняться в рівновазі.
Отже, маса зважується тіла буде дорівнює загальній масі гир.
При зважуванні використовується спеціальний набір гир (рис. 49).
Різні ваги призначені для зважування різних тіл, як дуже важких, так і дуже легких. Так, наприклад, за допомогою вагонних ваг можна визначити масу вагона від 50 до 150 т. Масу комара, рівну 1 мг, можна дізнатися за допомогою аналітичних ваг.
Питання
1. Як визначити масу тіла по взаємодії його з іншим тілом відомої маси?
2. Яке умова рівноваги навчальних ваг?
3. Як можна визначити масу тіла за допомогою терезів?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Вимірювання маси тіла на терезах