Викуп векселя: визначення

Викуп векселя – це фінансова операція, яка може відбуватися в двох варіантах: коли боржник викуповує вексель у векселедавця в обмін на гроші, погашаючи таким чином свій борг, або коли у векселі просто змінюється векселедержатель – один векселедержатель продає цінний папір іншій. При викупі векселя, відбувається обмін цінних паперів на грошовий еквівалент, вартість векселя залежить від суми, яка в ньому прописана, або від вексельної ставки (якщо в векселі прописана умова нарахування відсотків). Оплата в іншій валюті допускається лише при наявності відповідного дозволу в положеннях векселі, які узгоджені сторонами і затверджені документально (словесні умови юридичної сили не мають).

Фінансові можливості сторін при викупі векселя

Боржник може викупити вексель у кредитора, коли вексель буде пред’явлений, або коли настане термін викупу, який узгоджений сторонами і прописаний в векселі. Викуп може супроводжуватися не тільки передачею грошової суми, яку боржник отримав від кредитора, але і виплатою відсотка: якщо це обумовлено в умовах векселі, або якщо на боржника нараховані вексельні пені, згідно з Положенням про векселі. Пені та відсотки є прибутком векселедавця.

Якщо вексель викуповується іншим векселедержателем, це також може принести прибуток обом сторонам. У кожного векселя в залежності від умов його підписання, своя вексельна ставка, яка може змінюватися з плином часу. Зміна вексельної ставки в більшу сторону дозволяє продати вексель з прибутком для себе. Багато векселі продаються за підвищеною вексельної ставки для того, щоб векселедержатель міг отримати вкладені в вексель гроші з прибутком за більш короткий термін.

Заробіток на викуп векселів найчастіше здійснюється у формі спекуляції, коли цінний папір продається між закордонними громадянами за різними валютними курсами. Природно, якщо курс зростає по відношенні до вихідного, векселедержатель заробляє на викуп векселя, а новий покупець отримує можливість заробити при вторинному зміні курсу. Унаслідок такої зміни на ринку викуп векселів дуже часто здійснюється в двосторонньому форматі: між друзями або родичами, які живуть в різних державах і користуються різними типами валют.

Обмеження на викуп векселя

Іноді викуп векселя можливий тільки боржником, векселедержатель не має права продавати вексель іншому векселедержателю. Щоб подібне правило діяло, потрібно прописати в векселі умова заборони на перепродаж, вказавши, що зобов’язання платежу покладаються на боржника тільки в тому випадку, коли вексель пред’являється кредитором, який прописаний в векселі.

Оскільки сума вексельного кредиту зазвичай вказується в валюті тієї держави, в якому проживає боржник або кредитор, то виплата також здійснюється в цій валюті. Якщо боржник пропонує для оплати іншу валюту, вона повинна бути конвертована за поточним курсом, якщо в самому векселі не прописано інше. Зменшити суму боргу, вдавшись до спекуляції, як правило, неможливо.

Викуп векселя можливий в більш ранній термін, ніж той, який прописаний у цінному папері при обопільній згоді боржника і кредитора. В іншому випадку викуп здійснюється тільки в заставлений період, або за пред’явленням векселя кредитором. Якщо боржник не згоден викуповувати цінний папір до настання терміну платежу, кредитор не має права змусити боржника це зробити. Якщо боржник не викуповує вексель в обумовлений термін, починають діяти санкції, які прописані в векселі. Якщо умов санкціонування немає, на боржника починають нараховуватися відсотки по Пенєву системі, згідно з Положенням про векселі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Викуп векселя: визначення