Використання фінансів підприємствами

Успіх в сфері бізнесу багато в чому залежить від грамотного управління фінансами. Грубі помилки в цьому питанні можуть привести до цілого ряду проблем. Ось чому багато підприємців ставлять перед собою завдання підвищення ефективності використання наявних активів. При цьому вони переслідують декілька основних цілей:

    – збільшити обсяги виробництва товарів і рівень їх продажів; – підтримати високі темпи зростання економічного потенціалу компанії; – запобігти ймовірне банкрутство і великі фінансові провали; – підвищити прибутковість компанії; – знизити обсяг загальних витрат і так далі.

При цьому кожна компанія розставляє пріоритети на власний розсуд, з урахуванням завдань на поточний момент часу і з урахуванням активного сегмента ринку. Швидкість досягнення мети багато в чому залежить від грамотного управління наявними активами. Так, щоб підвищити ефективність використання ресурсів, важливо виконати наступні рекомендації:

    – провести загальний фінансовий аналіз компанії і спланувати подальшу діяльність; – забезпечити компанію необхідним обсягом капіталу, а також налагодити управління ним; – грамотно розподілити наявні фінансові активи. Для цього особливу увагу варто приділити управлінню фінансами і формування інвестиційної політики.

Оборот фінансів в підприємстві

Фінансові рішення повинні прийматися як результат аналізу ряду альтернативних рішень з урахуванням таких факторів компанії, як платоспроможність, фінансова стійкість і ліквідність.

До основних методів управління та грамотного використання фінансів можна віднести планування, прогнозування, оподаткування, страхування, кредитування, самофінансування, систему амортизаційних відрахувань і так далі.

Нарівні з якісним управлінням одна з головних завдань – забезпечення фінансового контролю роботи компанії. Її суть полягає в перевірці цільового застосування наявного в розпорядженні капіталу, контроль платоспроможності компанії, виконання наявних планів і так далі.

Якісний контроль і аналіз фінансової діяльності компанії за звітний період (як правило, за рік) дозволяє встановити повноту реалізації фінансового плану по загальних доходах і по окремих їх видах. Крім цього, керівник підприємства може робити висновки щодо платоспроможності компанії, ліквідності балансу, реальної фінансової стійкості і так далі.

Для ефективного використання фінансів важливо максимально оптимізувати структуру капіталу компанії. Вона повинна повністю відповідати її напрямку діяльності і вимогам. Так, відношення кредитних коштів і ризикового капіталу повинно знаходитися на такому рівні, щоб підприємство отримувало очікувану віддачу від своїх інвестицій. Іноді простіше і ефективніше оформити короткострокову позику, ніж надовго втягувати компанію в середньострокові або довгострокові кредити.

Фінансові ресурси компанії

Ще один важливий момент ефективного використання фінансів – грамотне управління виробничими фондами компанії, а також його нематеріальним капіталом. Тут важливо визначитися з однією з чотирьох методик амортизації засобів. При цьому важливий момент – облік розрахункових коефіцієнтів і їх своєчасне коректування (якщо в цьому є необхідність).

Більшість компаній має на меті зниження коефіцієнта фінансового ризику до мінімуму. Для цього їм необхідно вирішити кілька завдань – підвищити величину власного капіталу і зменшити обсяг позикових коштів. Таким нехитрим способом можна істотно знизити залежність компанії від сторонніх джерел фінансування, зробити його автономним і конкурентоспроможним.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Використання фінансів підприємствами