ВИГАДАНИЙ КОСМОС І РЕАЛЬНІ ЛЮДСЬКІ ВЗАЄМИНИ В КАЗЦІ А. ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ “МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ” – ЛІТЕРАТУРА XX-XXI СТ

Мета: проаналізувати з учнями образи другорядних героїв казки “Маленький принц”, визначити моральні та філософські проблеми, пов’язані з образами мешканців планет; розвивати навички аналізу художнього твору, логічне мислення, вміння узагальнювати; виховувати високі моральні якості, неприйняття шанолюбства, владолюбства, хибних цінностей.

Обладнання: текст твору А. де Сент-Екзюпері “Маленький принц” у перекладі А. Перепаді, ілюстрації учнів до твору, тлумачні словники, таблиця “Мешканці планет і ідеї, які вони уособлюють” (на дошці).

Перебіг уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

– Перевірка домашнього завдання

Учні представляють створені вдома портрети маленького принца.

Клас коментує роботи, обирає найкращі.

II. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

– Слово вчителя

В основу твору “Маленький принц” покладено сюжет, який зустрічається в сотнях казок світу: прекрасний принц покидає рідний край і вирушає мандрувати. Та на відміну від казкових героїв, господар невеличкого астероїда шукає не чарівні предмети чи наречену, а істину. Ця істина відкривається йому під час зустрічей з мешканцями інших планет. Про них ми поговоримо на уроці.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

– Бесіда

1. Схарактеризуйте мешканця першої планети, яку відвідав принц,- короля.

2. Про що довідався принц на планеті короля? Яку істину відкрив?

3. Доведіть, що під час зустрічі з монархом хлопчик виказав неабияку мудрість.

4. Як ви розумієте значення слова шанолюбство? Перевірте свої припущення за допомогою тлумачного словника. (Шанолюбство – те саме, що честолюбство, тобто прагнення до слави, почестей, домагання високих посад.)

5. Чим здивував шанолюб маленького принца?

6. Чому шанолюбець швидко набрид героєві?

7. Що викликало подив у маленького принца на планеті п’‎янички?

8. Яке враження справив на героя ділок?

9. Яку негативну рису (або риси) втілює ділок?

10. У чому полягала робота ліхтарника на п’‎ятій планеті?

11. Чому праця ліхтарника здалася хлопчику гідною поваги, але кепською?

12. Чому ліхтарник не міг дозволити собі відпочивати?

13. Що маленькому принцу здалося дивним у заняттях географа? Як географ пояснив цю дивину?

14. Чому географ порадив героєві відвідати Землю?

– Виконання завдання (робота в групах)

Підготуйте короткі розповіді про планети, на яких побував хлопчик, використовуючи цитати з тексту. Назвіть розповіді дібраними вдома заголовками.

Перша група готує розповідь про планету короля, друга – про планету шанолюба, третя – про планету п’‎янички, четверта – про планету ділка, п’‎ята – про планету ліхтарника, шоста – про планету географа.

Групи представляють свої розповіді. Після цього клас робить висновок про те, яким перед читачем постає вигаданий космос Сент-Екзюпері, чому письменник зобразив його саме таким, що хотів донести до читачів таким чином.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

– Постановка проблемних питань

1. Мешканець кожної з планет є носієм якоїсь однієї ідеї, живе заради неї. Що це за ідеї? Запишіть їх (можна у вигляді таблиці).

МЕШКАНЦІ ПЛАНЕТ І ІДЕЇ, ЯКІ ВОНИ УОСОБЛЮЮТЬ

Мешканець планети

Ідея, яку він уособлює

2. Які ідеї ви вважаєте позитивними, розумними, а які – негативними? Чому?

3. Які проблеми (філософські, моральні чи, може, суспільні) підняв письменник, зобразивши мешканців планет?

4. Чи можна вважати рабом якоїсь ідеї маленького принца?

У чому для нього полягає цінність життя?

5. Чому, на вашу думку, тему уроку сформульовано саме так:

“Вигаданий космос і реальні людські взаємини в казці”?

– Підсумкове слово вчителя

У казці “Маленький принц” протиставлено два світи – світ дітей і світ дорослих. Перший уособлює головний герой твору, мешканець крихітного астероїда. Він діяльний і допитливий, намагається пізнати сенс життя та істинну природу речей.

До світу дорослих належать мешканці планет, які відвідує герой. Хлопчикові вони здаються дивними та гідними жалю, оскільки служать хибним ідеалам. Одержимий жагою влади монарх упевнений, що йому підкоряються всі, хоча крім нього на планеті немає жодної душі. Шанолюб страждає від надмірного марнославства. П’‎яничка п’‎є, аби заглушити голос совісті, що дорікає йому за пияцтво. Ділок жадає багатства заради багатства. Географ ніколи не виходить з-за столу і не знає, що є навіть на його планеті. їхнє життя – це зачароване коло егоїзму й обмеженості інтересів, із якого вони не бажають вирватися. Лише ліхтарник думає не тільки про себе, робить корисну справу – щомиті запалює й гасить ліхтар. Проте він не замислюється, задля чого це робить, тому його вірність обов’‎язку видається безглуздою.

Протиставляючи образи маленького принца і мешканців планет, письменник іронізує над дорослими. Дитина завжди відкрита новому, завжди готова дивуватися, її свідомість гнучка. Доросла людина підкорює власні дії правилам, звичкам, ідеям та стереотипам, прийнятим раз і назавжди. Через такі різні погляди на світ і цінності між дітьми й дорослими неможливі взаєморозуміння, довірливі стосунки.

Отже, казка ставить проблеми втрати дорослими дитячої свіжості сприйняття світу, поклоніння дорослих уявним цінностям, складнощі взаєморозуміння між представниками різних поколінь.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати твір-мініатюру “На яку вигадану планету я відправив би маленького принца”.

<


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

ВИГАДАНИЙ КОСМОС І РЕАЛЬНІ ЛЮДСЬКІ ВЗАЄМИНИ В КАЗЦІ А. ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ “МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ” – ЛІТЕРАТУРА XX-XXI СТ