Видова різноманітність життя

У різних кліматичних зонах існують екосистеми різної складності. Найбільшою складністю характеризуються екосистеми вологих тропіків, де велика кількість тепла, світла і води створює умови для інтенсивного фотосинтезу рослин і, отже, їх високої продуктивності. Тривале, протягом десятків мільйонів років, існування тропічних дощових лісів вело до того, що в них сформувалася безліч видів рослин і тварин, що використовують практично всі можливості для отримання речовини і енергії, необхідних для їх життєдіяльності. Крім того, кожне джерело їжі чи інший ресурс використовується, як правило, багатьма видами. Тому зниження чисельності одного виду легко компенсується підвищенням чисельності іншого. В цілому біологічна продуктивність таких екосистем стійко залишається високою і практично не змінюється через коливання чисельності окремих видів.

Невеликі за площею порушення порівняно швидко “захоплюються” видами тих же екосистем. Однак порушення на великих площах, наприклад суцільні вирубки, призводять до зриву саморегуляції і заміні складної екосистеми більш простий і бідній видами. Так, умова існування екосистеми тропічного лісу – регулярні зливові дощі (звідси назва “дощові ліси”), породжувані інтенсивним випаровуванням з величезною листкової поверхні багатоярусного рослинного співтовариства. Зведення тропічного лісу на великих площах призводить до зміни мікроклімату на значно більш сухий, і на місці колишнього тропічного лісу формується бідна видами суха савана.

Бідні видами екосистеми, такі як полярна тундра або піщана пустеля, виявляються набагато більш уразливими. Хоча окремі види або групи споріднених видів можуть бути представлені величезною кількістю особин, різка зміна чисельності навіть декількох видів може мати для екосистеми драматичні наслідки. Так, перевищення пасовищної навантаження на напівпустельних територіях, де легкі піщані грунти утримуються кореневою системою нечисленних видів рослин-ксерофітів (посухостійких) веде до швидкого перетворення відносно стійкою екосистеми напівпустелі в піщану пустелю. Цей процес, званий опустелюванням, щорічно у всьому світі приводить до втрат тисяч гектарів придатних для скотарства і деяких форм рослинництва земель в зоні недостатнього зволоження.

Кожен, хто побував влітку в тундрі, знає на власному досвіді, як велике вплив комарів на всіх тварин, включаючи людину. При прокладанні різних комунікацій (доріг, газопроводів, ліній електропередачі) в тундрі часто доводиться використовувати потужні інсектициди (отрути, які вбивають комах) для того, щоб зробити можливою роботу людей. Це поки не приводило до порушень на великих територіях, але фахівці відзначають негативний вплив таких антикомариних обробок практично на всі основні групи тварин річної тундри – птахів, рибу, не кажучи вже про ні в чому не винних інших важливих для стану екосистеми комах, знищуваних “попутно”. Справа, виявляється, в тому, що личинки комарів і інших комах – найбільш масові споживачі органічних залишків у водоймах тундри, в яких через низьку температуру бактеріальне розкладання залишків відмерлих рослин йде вкрай повільно. Різке зниження чисельності личинок зменшує кормову базу безлічі гніздяться в тундрі водоплавних птахів, куликів та інших “навколоводних” тварин, молоди більшості видів риб і, отже, рибоядних птахів – словом, удар, направлений проти комарів, потрапляє в багато інших види, у тому числі ті, які становлять помітне місце в житті місцевого населення.

Не менш драматичні й наслідки чисто технічних впливів людської діяльності на стан екосистем тундри. Мохової покрив тундри перешкоджає таненню мерзлотних грунтів, і його порушення гусеницями важкої техніки веде до утворення нових водойм і водотоків, іноді до їх скиду в річки і до істотної зміни стану екосистеми на значних територіях.
Ці приклади ілюструють одне з основних правил екології: екосистема тим стійкіше до руйнівним діям, чим більше число видів і життєвих форм рослин і тварин її становить.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Видова різноманітність життя