Види забезпечення банківських гарантій

Види забезпечення гарантії:

    Грошові активи позичальника (заставу майнових прав на валютні депозити) Нерухоме або ж рухатися майно (застава цілісних майнових комплексів, будинків, споруд, квартир, обладнання, засобів пересування, товарів в обороті) Майнові права за договорами (на отримання валютної виручки або ж на отримання товару)

Гарантії банків

Економічне (майнова) порука 3 осіб.

Отже, при розгляді заяви / заявки на надання банківської гарантії, попереднього прийняття рішення про надання банківської гарантії, потрібен повний розклад до обговорення гарантійної угоди по наступним напрямкам:

1. Аналіз умов ключового договору, по якому потрібно обеспечивание обов’язків і визначення розміру відповідальності банку за допустимої банківської гарантії. Беручи до уваги, що банківські гарантії вважаються забезпечувальних інструментом, банк-гарант зобов’язаний конкретно представляти характер і розмір обіцянки, що підлягає гарантуванню відштовхуючись від умов контракту / домовленості, що укладається принципалом зі своїм діловим партнером.

При цьому підтримка банку в охороні грошових інтересів власних відвідувачів стане дуже істотна ще на стадії обговорення договору, що враховує надання гарантії. Крім того, беручи до уваги автономію гарантійного обіцянки, згода банку, що обслуговує принципала, на надання гарантії на конкретних умовах вважається невід’ємним.
Банк, що надає гарантію, зі свого боку зацікавлений в тому, щоб в тексті гарантії був конкретно сформульований розмір його відповідальності перед бенефіціаром по гарантії і умови здійснення платежу по гарантії. Отже, як для бенефіціара і принципала, а й для банку дуже істотно усвідомлення характеру обіцянки і критерій гарантії, коректність застосування гарантійної термінології.

2. Аналіз економічного стану принципала. Аналіз економічного стану ймовірного принципала на день звернення традиційно виконується банком на базі наданої економічної звітності за минулі 2 роки роботи принципала. Даний аналіз ведеться методом розрахунку характеристик і оцінки їх в динаміці на підставі працюють в банку методологій аналізу економічного стану юридичних осіб. При всьому при цьому можуть використовуватися спеціалізовані програмно-аналітичні засоби.
Банку має сенс крім іншого на підставі ТЕО принципала і укладених договорів, інформації про валютні потоках, інших представлених документів оформляти прогнози економічного стану на день виконання обов’язків по головному договором, перевіряти джерела виконання принципалом особистих обіцянок по головному договором.

3. Оцінка утворюються для банку ризиків пов’язаних з наданням банківської гарантії.

Рішення договору про надання банківської гарантії і забезпечувальних договорів. Рішення договору про надання банківської гарантії. Зупинимося на ймовірних правові наслідки, стимульованих брак інструкцій принципала на видачу гарантії відштовхуючись від норми вітчизняного цивільного права.

Надалі підписання договору про надання банківської гарантії або гарантії на користь бенефіціара протягом усього терміну дії договору та гарантії доцільно здійснювати контроль за економічним станом принципала, наданим забезпеченням, як і при кредитної операції, також ходом виконання обіцянок по головному обіцянці / договором. доносу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Види забезпечення банківських гарантій