Види систем відліку

Існує кілька видів – рухомі і нерухомі, інерційні і неінерційні.

Якщо така сукупність координат і часу потрібно для проведення кінематичних досліджень, в цьому випадку всі подібні структури є рівноправними. Якщо ж мова йде про рішення динамічних задач, перевага віддається інерціальним різновидів – в них рух має більш прості характеристики.

Інерціальні системи відліку

Інерційних називають такі сукупності, в яких фізичне тіло зберігає стан спокою або продовжує рівномірно пересуватися, якщо на нього не впливають зовнішні сили або сумарний вплив цих сил дорівнює нулю. У цьому випадку на тіло діє інерція, що і дає назву системі.

Існування таких сукупностей підпорядковується першому закону Ньютона.

Саме в таких сітках можливо найбільш простий опис руху тіл.

По суті, інерціальна структура – це всього лише ідеальна математична модель. Знайти таку структуру в фізичному світі не представляється можливим.
Одна і та ж сукупність в одному випадку може вважатися інерційної, а в іншому буде визнана неінерціальної. Це відбувається в тих випадках, коли похибка в результаті неінерціальна занадто незначна і нею можна вільно знехтувати.

Неінерційні системи відліку

Неінерційні різновиди нарівні з інерційними зв’язуються з планетою Земля. З огляду на космічні масштаби, вважати Землю інерційної сукупністю можна досить грубо і приблизно.

Відмінною рисою неінерціальної системи є те, що вона переміщається по відношенню до інерціальній з деяким прискоренням. В цьому випадку закони Ньютона можуть втратити свою силу і вимагають введення додаткових змінних. Без цих змінних опис такої сукупності буде недостовірним.

Простіше за все розглядати неінерціальна систему на прикладі. Така характеристика руху характерна для всіх тіл, які мають складну траєкторію руху. Найбільш яскравим прикладом такої системи можна вважати обертання планет, в тому числі і Землі.

Рух в неінерційних системах відліку вперше вивчено Коперником. Саме він довів, що рух за участю декількох сил може бути досить складним. До цього вважалося, що рух Землі відноситься до інерційних і описувався він законами Ньютона.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Види систем відліку