Види прикладних соціологічних досліджень

Сутність і етапи прикладного соціологічного дослідження

Соціологічне дослідження являє собою процес, який складається з логічно послідовних методичних, організаційно-технічних і методологічних процедур. Всі ці процедури об’єднує єдина мета – отримання достовірних даних про досліджуваному явищі для практичного застосування в подальшому

Таким чином, для прикладних досліджень характерна наявність практичних цілей. Результати цих досліджень служать для безпосереднього практичного застосування в самих різних сферах суспільного життя. Результати прикладних соціологічних досліджень можуть бути оформлені у вигляді:

    Рекомендацій Рад Конкретних пропозицій Даних, які необхідні для підготовки управлінських рішень на різних рівнях і т. д.

Таким чином, підсумовуючи вищесказане, можна сказати, що будь-який прикладне дослідження має на увазі певну систему процедур, які пов’язані між собою однією метою – отримати найбільш достовірні дані про досліджуваному явищі для застосування їх потім на практиці.

Розрізняють три основних види соціологічного дослідження:

    Розвідувальне (пілотажно, зондажное) Описове Аналітичне.
Розвідувальне дослідження

Це, мабуть, найбільш простий вид прикладного соціологічного дослідження, який дозволяє вирішити досить обмежений діапазон дослідницьких завдань. При використанні даного типу дослідження, відбувається в основному робота з наступними документами:

    Анкета Опитувальний лист Картки Вивчення інших документів і т. д.

Як правило, програма розвідувального дослідження значно спрощена, як, втім, і його інструментарій. Досліджувані сукупності людей, як правило досить низькі (приблизно від 20 до 100).

Перед розвідувальним дослідженням, як правило, здійснюється досить глибоке вивчення проблеми, в ході якого уточнюються цілі, завдання, гіпотези, питання, а також їх формулювання.

Описове дослідження

Це дещо складніший вид прикладного соціологічного дослідження. За допомогою описових досліджень вивчається емпірична інформація, яка дає порівняно цілісне уявлення про досліджуваному явищі. В даному випадку, об’єктом аналізу, як правило, виступає значна за чисельністю учасників соціальна група (наприклад, персонал великої фірми).

В описовому дослідженні може застосовуватися як один, так і кілька методів збору емпіричної інформації. Поєднання різних методів може в значній мірі підвищити повноту та достовірність інформації, дати можливість зробити рекомендації більш обгрунтованими, а висновки – більш глибокими.

Аналітичне дослідження

Мабуть, найбільш складним видом соціологічного дослідження є аналітичне. Воно не тільки описує компоненти досліджуваного процесу або явища, але також дає можливість з’ясувати причини, які лежать в його основі. В аналітичному дослідженні вивчається сукупність багатьох факторів, які обгрунтовують ту чи іншу соціальне явище. Найчастіше аналітичні дослідження завершують описову і / або розвідувальне. В ході останніх, зазвичай, збираються відомості, які дають попереднє уявлення про деякі істотні сторони досліджуваного соціального процесу або явища.

Три основні етапи прикладного соціологічного дослідження
Для більшості прикладних соціологічних досліджень характерними є такі три основні етапи:

    Розробка прийомів і програми дослідження Реалізація емпіричного дослідження Аналіз і обробка даних, формування висновків і складання звіту.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Види прикладних соціологічних досліджень