Види і задачі фінансового аналізу

Будь-яка діяльність, в тому числі спрямована на розгляд тих чи інших видів результатів роботи підприємства має чітко поставлені цілі і завдання. Основною метою фінансового аналізу є складання загальної характеристики економічного, промислового, фінансового стану суб’єкта підприємницької діяльності від величезного підприємства, невеликої компанії до бюджетної організації. Завданнями аналізу є наступні види і категорії господарювання:

1. Активи та інше майно.
2. Джерела фінансування та рефінансування.
3. Платоспроможність або рівень ліквідності.
4. Фінансова стійкість.
5. Фінансові результати та рентабельність.
6. Ділова активність оборотність.
7. Грошові потоки.
8. Інвестиції і капітальні вкладення.
9. Ринкова вартість бізнесу.
10. Ризики і ймовірність банкрутства.
11. Рівень комплексної оцінки фінансового стану.
12. Проектування прогнозу фінансового становища.
13. Попередні висновки і розробка рекомендацій.

Крім цього проводиться внутрішній і зовнішній аналіз. Тобто збором інформації і її розробкою займаються штатні співробітники компанії або залучені, наприклад – представники аналітичних бюро і консультаційних центрів. Аналітика підрозділяється на ретроспективну, за даними минулого інформації і перспективну, як на оцінку можливих планів і прогнозних напрямків. Деталізація аналітичних даних виглядає наступним чином. Основні фінансові показники надають інформацію для експрес-аналізу. Всі детальні показники і їх динаміка в часі являє повні і вичерпні дані з усіх аспектів діяльності компанії, що є розгорнутим деталізованим фінансовим аналізом. Згідно з характером проведення аналітичні процедури поділяються на такі види: аналітична розробка фінансової та бухгалтерської звітності, оцінка інвестиційного клімату і рівня ефективності капітальних вкладень в підприємство, цінової графік пакета цінних паперів надає дані для технічного аналізу. Окремою позицією є проведення аналітичних заходів по спеціально позначеному завданням. На підставі всіх або одного з представлених методів можна за досить короткий термін підготувати основні дані про перспективи діяльності фірми і визначити ті слабкі місця, де був упущений той чи інший момент для поліпшення статусу і фінансової стабілізації.

Використовувані сьогодні методи аналізу

На сьогоднішній день розроблена і благополучно функціонує струнка система підходів до проведення аналітичних процедур щодо самих різних показників. Найчастіше, в сьогоднішньому фінансовому світі прийнято оцінювати дані, різні за структурою, тимчасовим і ціннісним категоріям. Така різно плановість дозволяє створити не просто лінійну картину діяльності того чи іншого суб’єкта. Це можливість створити об’ємну картину як для минулого, так і для поточного моменту, а також в найближчій і далекій перспективі, а також зв’язати їх між собою в єдине ціле. У переважній більшості випадків саме це і є основним завданням аналізу фінансової діяльності як прикладного науково – практичного інструменту. На сьогоднішній день розроблені і активно використовуються такі види прийомів аналітики:

– Методика порівняння, коли кожна позиція звітності порівнюється з показниками попереднього періоду – горизонтальна аналітика.
– Виділення окремих статей з підсумкового показника, визначення питомої ваги по відношенню до підсумків, рівним 100% – структурна аналітика.
– Порівнюється кожна позиція балансу по відношенню до попередніх періодів і визначається основна тенденція руху показника. Методика трендового аналізу дозволяє вивчати перспективу і виробляти прогноз.
– Розрахунки співвідношення окремих позицій бухгалтерської або податкової звітності, визначення взаємозв’язку між показниками – аналітика відносного рівня коефіцієнтів.
– Порівняння балансових даних, що надаються дочірніми фірмами, структурними підрозділами дозволяє здійснити просторова аналітика. Це ж прийнятно для порівняння з даними конкурентів, середньогалузевим рівнем показників і розробки подальшої стратегії підприємства.
– Особливе місце займають прийоми факторного аналізу. Це розгляд процесів впливу окремих причин або масових факторів на збірні підсумкові показники. Цей вид аналітики буває прямим, як і передбачено класичними прийомами, так і зворотним, тобто заснованим на з’єднанні даних і їх синтезі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Види і задачі фінансового аналізу