Види ерозійних процесів

Закономірності прояву ерозійних процесів та поширення еродованих грунтів в масштабах всієї країни вперше були показані на Почвенно-ерозійної мапі СРСР (М 1: 5000 000), виданої в 1968 р під редакцією С. С. Соболева.

Водна ерозія грунтів набула широкого поширення по Волги (від Нижнього Новгорода до Волгограда), Дону (від Воронежа до Ростова), Сіверського Дінця, Десни, Дністра та його приток, на Среднерусской, Волино Подільської, Донецькій, Клинское-Дмитрівській, Ставропольської височинах, у Високому Заволжя (Башкирія), на Загальних Сиртi та в Приуралля, уздовж сибірських річок, особливо Обі, Іртиша і їх приток, у передгір’ях і гірських областях Криму, Кавказу, Уралу.

Вітрова ерозія у вигляді пилових бур поширена в районах з нестійким та недостатнім зволоженням, розташованих переважно на південь від лінії, що проходить через Балту – Кременчук – Полтаву – Харків – Балашов – Самару – Уфу – Магнітогорськ – Омськ – озеро Чани й далі в Алтайський край через Баево і Ребриха.

Ця лінія проходить приблизно по південній межі лісостепу, але в посушливому Заволжя вона піднімається на північ, захоплюючи частину лісостепу.

Повсякденне вітрова ерозія спостерігається на територіях, розташованих північніше цієї лінії, в Центрально-Чорноземної смузі (на посівах цукрового буряка), в лісовій зоні, в основному на масивах легкого гранулометричного складу і переосушення торфовищах, а також в тундрі і лісотундрі.

У прояві ерозійних процесів та розповсюдженні еродованих грунтів легко простежується зональність, яка визначається закономірними змінами природних і антропогенних факторів ерозії (Сильвестров та ін., 1972; Кальянов, 1976).

Ландшафти тундри і лісотундри відчувають все збільшується навантаження, пов’язане з розвідкою, видобутком і транспортуванням корисних копалин, у першу чергу нафти і газу. Нераціональна господарська діяльність супроводжується механічним порушенням грунтового покриву та знищенням рослинності на великих площах, а це в свою чергу, призводить до появи термокарста і створенню умов для прояву ерозійних процесів. Тундрові ландшафти і грунту легко піддаються деградації, але повільно відновлюються.

Так, швидкість росту ярів в тундрі досягає 25 м / рік, а інтенсивність змиву на ділянках з порушеним грунтовим покривом – 50 т / га. Вітрова ерозія носить вогнищевий характер і проявляється у вигляді зимового цвітіння в основному в урбанізованих зонах на техногенному ландшафті промислових зон, де розташовані накопичувачі промислових відходів (золовідвали, хвостосховища).

У лісовій зоні північній і східній частинах широко поширені ерозійнонебезпечних землі, проте переважна частина території знаходиться під лісом і надійно захищена від розвитку ерозії грунтів.

На позбавлених лісу ділянках прибережних схилів долин Північної Двіни, Сухони, Вичегди, Півдня і Лузи, Унжи, Вятки, Ками; в басейні Чепці, а також повсюдно поблизу селищ зустрічаються окремі яру, найчастіше донні. На деяких освоєних ділянках правобережжя Вятки і на Середньому Уралі змив досягає значних величин. У західній та південній частинах зони інтенсивність ерозійних процесів зростає у зв’язку зі збільшенням площі ріллі.

Вітрова ерозія грунтів в лісовій зоні носить вогнищевий характер. Вогнища вітрової ерозії виникають в результаті зведення лісу на пісках і піщаних грунтах, а також в результаті осушення та розорювання надмірно зволожених грунтів. Найбільш великі вогнища вітрової ерозії грунтів розташовані на території Полісся.

На півдні Західного Сибіру в подтаежной і південно-тайговій подзонах вітрова ерозія грунтів проявляється локально. На Сахаліні сильна вітрова ерозія спостерігається на будівельних майданчиках, вирубках, гарі.

Для лісостепової та степової зон характерна максимальна ступінь освоєності території. У зв’язку з чим, нестійке, періодично недостатнє зволоження, висока повторюваність вітрів, часто суховійні, сприяють широкому поширенню вітрової ерозії грунтів в цих зонах. Найбільш добре задокументовані катастрофічні прояви вітрової ерозії у вигляді пилових бур. Слабкі і просторово більш обмежені пилові бурі і повсякденна вітрова ерозія в різних частинах цих зон проявляються практично щороку.

Величезні території схильні вітрової ерозії в Західному Сибіру і, особливо, у Східному Сибіру, ??де уражено до 22% території (із загальної площі 13,5 млн га).

У напівпустелях і пустелях з 72 – 106 га пустель Середньої Азії 37 – 106 га представлено дефляционно небезпечними піщаними грунтами і зарослими пісками, з них 10 – 106 га піддаються вітрової ерозії, а 2,5 – 106 га становлять рухливі піски.

У передгір’ях і горах є чимало відомостей про розвиток ерозії грунтів в різних гірських районах країни. При сприятливих природних умовах і невисокою антропогенного навантаження рослинність гірських лісів, лук і степів надійно захищає грунт від ерозії. Однак при зведенні рослинності ерозія грунтів проявляється дуже сильно, набагато сильніше, ніж на рівнині. Для гір характерний більш напружений вітровий режим, більш високі швидкості вітру, тому порушення тендітної рівноваги між грунтом і вітром часто супроводжується вітрової ерозією.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Види ерозійних процесів