Види економіки

Якими видами володіють економіки?

Присутній широкий вибір класифікацій видів економіки в залежності від її різних показників.

За систематизації Організації Об’єднаних Націй види економіки можна розділити залежно від значення становлення економіки держави:

  Економіка розвинених країн; Економіка країн, що розвиваються; Економіка перехідних держав

На манер фінансової системи види економіки поділяються на:

  Ліберальну економіку; Соціально-орієнтовану економіку скандинавського виду; Соціально-орієнтовану економіку західноєвропейського типу; Східноазіатську економіку; Импортозамещающую економіку; Арабську ресурсну класичну економіку; Острівну ресурсну економіку.

Класифікація видів економіки за рівнями

За рівнями економіки виділяють наступні види економіки:
макроекономіка (державна економіка, економіка держави);

  Мікроекономіка; Глобальна економіка.

Види економіки орієнтуються за допомогою моделей ринкових систем

Американська модель.

Вона будується на системі всебічного схвалення підприємницької роботи, орієнтована на збагачення більш інтенсивної категорії спільноти.

Малозабезпеченим городянам створюється потрібний рівень життя шляхом надання різних пільг і допомог. У даній моделі не присутній завдання створення громадського рівноправності між частками народонаселення. Все залежить від високого рівня продуктивності праці, орієнтиром ставиться досягнення індивідуального успіху будь-якого окремо взятого жителя нашої планети.

Японська модель.

Дана модель міститься в деякому відставанні рівня життя населення і значення зарплати від підйому продуктивності праці, через це трапляється зниження ціни продукції та підвищення конкурентоспроможності даної продукції на світовому ринку. У співтоваристві переважає майнове розшарування.

Інтересам певного жителя нашої планети не приділяється величезне значення, превалює тільки найвищу становлення національної самосвідомості, пріоритет інтересів всієї спільноти. Держава процвітає тому, що громадськість слід на багато матеріальні жертви.

Шведська модель.

  – різниться сильної громадської політикою, – орієнтована на зменшення майнової нерівності між людьми, досягається це за допомогою розподілу національного доходу на користь менш забезпечених верств населення, – її існування може бути виключно в умовах високої норми оподаткування.

Цю модель ще називають “багатофункціональна соціалізація”, при ній створення розвивається за допомогою роботи приватних компаній, що працюють на конкурентному ринковій основі. Найвищий рівень життя, який містить в собі: зайнятість, освіта, соціальне страхування, автотранспорт контролюється і знаходиться в залежності від діянь країни.

Німецька модель.

Ця модель дає всім формам господарства ймовірність стабільного та сталого становлення. Міттельштанд – маленькі середні фірми, фермерські господарства присутні під особливою увагою і контролем. Уряд здатний інтенсивно впливати на ціноутворення, мита, збори та норми.

Економіка в фінансовій науці поділяється на 3 значення

Мікроекономіка.

Деталями мікроекономіки в державі вважаються окремі, незалежні фірми і суб’єкти господарювання. Компанії розраховують власну діяльність, а клієнти розцінюють власні здібності.

Даний рівень економіки дозволяє знайти фінансові потреби і фінансові блага.

Переміщенню і розвитку фінансової роботи сприяють фінансові потреби, вони трапляються:

  – первинні (кошти 1 потреби – хліб, вода, сіль), – вторинні (відпочинок, хобі).

У слідстві фінансової роботи виникають фінансові блага, за допомогою яких задовольняються людські потреби:

  – взаємозамінні фінансові блага (вода, сік, чай), – взаємодоповнюючі фінансові блага (стіл, телевізор, електроенергію),

Фірми виробляють власну діяльність легітимно і вільно за допомогою грамотного державного регулювання.

Мікроекономіка відкриває функції ринку, пристосування його існування з урахуванням взаємодії ринкового попиту і ринкової пропозиції.

Макроекономіка.

Вона покликана дати відповідь на питання загальнодержавного масштабу (залежність значення відсутності роботи в країні і платоспроможності населення), оцінює фінансові процеси на рівні національної економіки.

На даному рівні займаються:

  – дослідженням проблем державного регулювання ціноутворення в країні, – формуванням муніципального бюджету, – твердженням торгового рівноваги.

Вона досліджує: державний розмір виробництва, валовий державний і внутрішній продукти, національний дохід.

Головні характеристики макроекономіки: продуктивність праці, єдиний рівень тарифів, процентна ставка, зайнятість.

Головні характеристики макроекономіки: продуктивність праці, єдиний рівень тарифів, процентна ставка, зайнятість.

Ще присутній розділ – Метаекономіка, який відрізняється не завжди. Він досліджує діяльність фінансових інститутів (фондів, бірж, банків). У більшості випадків зміст даного розділу розглядається в масштабах макроекономіки.

Глобальна економіка.

Суб’єктами взаємин у світовій економіці вважаються країни.

Фінансові взаємозв’язку, які виникають між країнами, регулюються глобальними інститутами (Глобальної організацією торгівлі, Міжнародним Грошовим Фондом і Організацією країн-експортерів нафти). Вони можуть допомогти зробити стійкі і прозорі відносини між країнами.

Є 4 форми економіки:

  Ринкова, Традиційна, Адміністративно-командна, Змішана.

Економіка окремого самостійного підприємства має масштабне вплив на велику економіку.

Діяльність світової економіки

  – оцінює фінансові справи в рамках великого суспільства, – досліджує становлення взаємозв’язків у великому суспільстві, процеси міжнародної фінансової інтеграції, світовий ринок і пристосування його функціонування, – визначає сучасні економічні структури в міжнародних відносинах, – відкриває форми міжнародних фінансових взаємовідносин.

Необхідними категоріями вважаються:

  – експорт та імпорт, – торговельний і платіжний баланс, – грошові курси.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Види економіки