Види державних підприємств

Прийнято кілька видів державних підприємств. Відмінності полягають в способі володіння і розпорядження майном. Встановлено такі види:

    Унітарне підприємство. Майно особи знаходиться в державній власності і передається в оперативне управління або господарське відання. Відомства здійснюють повний контроль діяльності. Комерційна установа. Майно передається в господарське відання. Діяльність здійснюється на підставі Статуту. Відомства і міністерства не контролюють діяльність. Рамки втручання обмежуються величиною статутного капіталу по відношенню до суми переданого майна. Казенне підприємство. Майно передається в оперативне управління. Діяльність ведеться тільки в структурах, доступних державним органам. Продукція споживається переважно державою. Комунальні унітарні установи. Майно передається на правах оперативного управління. Підприємство входить в систему органів місцевого самоврядування.

Державний сектор – важлива частина економіки країни. Контроль над діяльністю держпідприємств дозволяє планувати ряд установ, що мають важливість для фінансової та іншої незалежності країни.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Види державних підприємств