ВІД ПРОЛОГУ… ДО ЕПІЛОГУ – МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) – З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ – Підручник – Українська література 8 клас – О. М. Авраменко – Грамота 2016 рік

Повість М. Коцюбинського “Дорогою ціною” починається прологом, а закінчується епілогом. Це елементи композиції (будови) художнього твору.

Згадайте, що композиція складається із сюжетних елементів (експозиція, зав’язка, розвиток подій, кульмінація та розв’язка) і позасюжетних (портрет, авторський відступ, інтер’єр, екстер’єр, пейзаж, пролог, епілог).

Пролог (з грецьк. pro передмова, logos слово) – вступі, що містить розповідь про події, які передували основній розповіді. Прочитавши пролог повісті “Дорогою ціною”, ви відразу зорієнтуєтеся в добі, яка зображена, у її особливостях. Це допоможе глибше зрозуміти зміст усього тексту.

Епілог (з грецьк. ері після, logos слово) післяслово, заключна частина твору, що розповідає про події, які відбулися після завершення розв’язки.

Не кожен літературний твір має пролог і епілог.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ВІД ПРОЛОГУ… ДО ЕПІЛОГУ – МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) – З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ – Підручник – Українська література 8 клас – О. М. Авраменко – Грамота 2016 рік