Вексель боржника: визначення

Типи векселі та механізми його роботи

В даний час випускають два типи векселі боржника: простий і перекладної. Обидва типи векселі в обов’язковому порядку повинні містити реквізити, які строго регламентовані державою, в іншому випадку, вексель втрачає всю свою цінність.

Простий вексель

Простий вексель боржника повинен містити наступну інформацію:

    Назва “вексель” написане на такому ж мовою, що і решта документа; Обіцянка заплатити певну фіксовану суму, висловлене в простий, не зобов’язує формі; Термін погашення платежу із зазначенням місця, де цей платіж повинен бути проведений; Вказівка ​​кому призначений платіж;

Час і дата складання документа з підписом векселетримача.

Перекладний вексель боржника крім вищевказаних реквізитів містить також ім’я платника.

Ще однією відмінною особливістю переказного векселя боржника є участь в документі трьох осіб, таких як:

    Трасант або векселедавець; Трасат або платник; Векселедержатель (особа, яка придбала вексель і має право вимагати платіж від трасата).

Сума, яка не виплачена боржником за векселем, лягає на плечі векселедавця.

На відміну від інших існуючих боргових зобов’язань, вексель боржника можна передавати від однієї особи до іншої за допомогою індосаменту (так званої передавального напису).

Згаданий вище індосамент дозволяє особі, згаданому зі зворотного боку векселя або на додатково додається аркуші, іменованому – алонж, отримати платіж за векселем.

Відмітка про поручителя робиться зі зворотного боку векселя боржника або на додатковому аркуші, при цьому вказується, за кого саме дано аваль.

Особа, за яке доручається аваліст і сам платник мають такі самі обов’язки за погашення векселя. При цьому слід мати на увазі, що якщо вексель оплачує аваліст, то він набуває всіх прав за векселем, проти того кому він забезпечував поручительство.

Суть переказного векселя боржника полягає в тому, що зобов’язання платника по ньому виникають тільки з моменту прийняття ним векселя. Слідуючи з вищесказаного, особі, одержувачу грошей, необхідно заздалегідь обумовленої дати платежу звернеться до платника з пропозицією прийняти на себе зобов’язання з погашення векселя з подальшою його оплатою. Якщо платник відмовляється у прийнятті на себе зобов’язань по сплаті або обумовлена ​​сума платежу так і не надійшла, тоді такий вексель пред’являють до протесту. Протест векселя здійснюється нотаріусом за місцем проживання платника. У день, коли надходить вексель до протесту, нотаріус зобов’язаний пред’явити платнику вимогу прийняти зобов’язання за векселем і оплатити його. У разі, якщо оплата відбувається, на іншій стороні документа нотаріусом робиться відмітка про погашення, а сам вексель переходить платнику без процедури протесту.

Вексель

Участь банку в вексельних відносинах

У разі перехідного векселя, де третьою особою виступає банк, останній уповноважений здійснювати з векселем такі операції як:

    – видача позики під заставу векселі; – облік векселів; – прийом векселів на інкасо.

Якщо вексель надсилається поштовим переказом, то банк знімає з себе всю відповідальність за його можливу втрату при пересиланні. Для інкасування банк може прийняти всі векселі, платник яких проживає в місцевості, де є його відділення. В разі не оплати векселя, банк має право від імені дарувальника пред’явити вексель до протесту. При цьому будь-які витрати, пов’язані з протестом, перекладаються з банку на клієнта. Всі документи банк зберігає до обумовленої дати і після її фактичного настання знімає з себе відповідальність за збереження паперів.

Вигода банку при прийнятті векселя на інкасування полягає в можливості вимагати винагороду за поручительство – комісію у вигляді процентної ставки з суми, на яку виписаний вексель. Також банк має право вимагати відшкодування всіх своїх витрат з пересилання паперів.

Слід нагадати, що в разі залучення в вексельні відношення третьої сторони, в якості якої виступає банк, всі ризики, пов’язані з втратою при пересиланні векселі, несвоєчасним отриманням документа поштою або неправильно оформленими протестом нотаріусом, лягають на плечі клієнта. Банк ні за що відповідальності не несе.

Процедура стягнення грошових коштів за векселем боржника в нашій країні досить складна. Боргові зобов’язання за векселем, як простому, так і переказним можуть накладатися на все майно і активи підприємства – боржника. Проекти щодо спрощення процедури стягнення розробляються урядом на високому рівні із залученням фахівців в області вексельного обігу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Вексель боржника: визначення