Веди як пам’‎ятка індоєвропейської словесності ІІ-І тис. до н. е. Спільність міфів Вед для індійців та аріїв, слов’‎ян дохристиянської пори. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед – СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’‎ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Мета:

– Навчальна: повідомити про Веди як найдавнішу книгу людства; ознайомити учнів з інформацією про походження та побудову Вед, образами ведійської міфології; прочитати гімни з Рігведи;

– Розвивальна: розвивати творчі здібності учнів та уміння опрацьовувати отриману інформацію;

– Виховна: виховувати шанобливе ставлення до давніх культур.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок учнів.

Обладнання: картки з текстом гімну до Сонця (у перекладі Лесі Українки), ілюстрації до ведичних творів відомих художників.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово учителя

– Індійська цивілізація – одна з найдавніших на планеті. Назва ж ведичної релігії, яку сповідували тут, походить від назви збірника священних пісень, урочистих гімнів, жертовних заклинань Вед (веди із санскриту – дослівно “священне знання”). Це – одна з найдавніших релігій світу, яку, як вважають, принесли у II тис. до н. е. в Індію кочові племена аріїв. Саме про священні книги давньоіндійських релігій ми сьогодні й поговоримо.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

(Учні зачитують зміст заповнених вдома першої та другої колонок таблиці “ЗХД”.)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Словникова робота

Сакральне – священне, те, що володіє особливим статусом буття і протистоїть звичайному, повсякденному, вимагаючи певного типу вшанування, особливого до себе ставлення.

2. Виступ учнів за випереджувальним завданням (орієнтовний зміст)

(Паралельно учні заповнюють третю колонку таблички “ЗХД”.)

Веди (від санскр. Священне знання) – найдавніші індоіранські тексти, пам’‎ятки давньоіндійської літератури (в індуїзмі вважаються священними, переказаними через одкровення).

Літературно оформлені Веди виникли в XV-V ст. до н. е. Вони утворені з чотирьох збірників (сам-хітів): Рігведа – збірка гімнів; Самаведа – збірка пісень; Яджурведа – опис ритуалів, правил жертвопринесення; Атхарваведа – збірка заклинань жерців.

Веди були написані для чотирьох груп жерців, які виконували певні дії під час жертвоприношення: Рігведа адресована головному жерцю, який співає гімни і спілкується з богами, Самаведа – знавцеві мелодій, Яджурведа – організаторові жертвоприношень, Атхарваведа – брахману, що керує всім процесом.

З художньої точки зору найцікавішою є Рігведа, що містить 1028 гімнів, зібраних в окремі книги. Вони написані ведичним санскритом – літературно опрацьованою давньоіндійською мовою, яка є одним із джерел індоєвропейських (у т. ч. української) мов. У складі Вед є віршовані і прозові твори, гімни богам і фольклорні пісні, героїчні легенди і притчі, дидактичні настанови і філософські коментарі.

У Ведах відбилися уявлення давніх індійців про довкілля, космос, ритуал, соціальний устрій, етичні цінності й мораль.

У Ведах утілено міфологію аріїв, а також здобутки наукової думки давніх індійців. У найголовнішому ведичному міфі (він є основним і для дохристиянських вірувань слов’‎ян, зокрема українців) ідеться про викрадення сонячної сили злим демоном Врітрою і звільнення її богами Індрою та Вішну, тобто про чергування пір року. Відлуння цього міфу збереглося в Україні, зокрема в петрогліфах (наскельних зображеннях) відомого кургану Кам’‎яна Могила поблизу Мелітополя. Існує версія, що арії (першотворці ведичної міфології і релігії) почали свій довгий шлях до Індії саме з Приазов’‎я, тобто з нині українських земель.

Серед гімнів Рігведи виділяються космогонічні гімни про виникнення світу та гімни-замовляння, що звернені не тільки до богів, а й до злих сил з проханням позбавити хвороб, навести лід у сім’‎ї тощо.

3. Читання гімну до Сонця (у перекладі Лесі Українки)

Бесіда

– Кому присвячений гімн?

– Чому автор звертається за захистом і по допомогу до Сурії?

– Опишіть зовнішній вигляд Сурія, користуючись описом бога у гімні.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

– Учні зачитують зміст заповненої третьої колонки у табличці “ЗХД”; зазначають питання, на які хотіли би отримати, але не отримали відповіді. Учитель за можливості дає відповіді, дає рекомендації, де їх можна знайти, чи зазначає для себе, щоб використати в подальшій роботі.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати запитання для взаємоперевірки з вивчених тем.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Веди як пам’‎ятка індоєвропейської словесності ІІ-І тис. до н. е. Спільність міфів Вед для індійців та аріїв, слов’‎ян дохристиянської пори. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед – СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’‎ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ