ВЧИТИСЯ ЛЕГКО! – ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 – ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

ЯК УПІЗНАТИ СОНЕТ?

Як серед різноманіття ліричних творів виявити сонет? Для цього варто пам’ятати про його формальні ознаки: сонет – це 14 рядків, розбитих на дві чотирирядкові й дві трирядкові строфи. Є ще один маркер цього канонічного (тобто такого, що твориться за єдиним зразком) твору: сонет традиційно пишеться 5-стопним ямбом. Щоб пересвідчитися в цьому, звернімося до сонета І. Франка “Сікстинська Мадонна”. Обираємо кілька рядків і за ними визначаємо розмір цієї поезії:

Хто смів сказАть, що не богИня тИ?

Де тОй безбОжник, що без сЕрця дрОжі

В твоЄ лицЕ небЕсне глЯнуть мОже,

НеткнУтий блИском твОї красотИ?

Розставивши наголоси, запишемо схему першого рядка:

Таким чином ми пересвідчилися, що це справді сонет.

Завдання для креативних

1. Знайдіть у збірці І. Франка “Зів’яле листя” сонети. За якими ознаками ви їх ідентифікували?

2. Прочитайте сонет 66 В. Шекспіра в оригіналі або в перекладі Д. Паламарчука. Проаналізуйте схему римування в ньому.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ВЧИТИСЯ ЛЕГКО! – ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 – ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ